علائم و نشانه های بیماری هموفیلی


علائم و نشانه های بیماری هموفیلی

علائم و نشانه های بیماری هموفیلی

هموفیلی

هموفیلی یک بیماری ارثی است که بندرت در بعضی از خانواده ها وجود دارد و افراد خانواده های هموفیلی استعداد این بیماری را با وراثت دارند وقتی در آنها در اثر خراش یا عوامل دیگر در درون یا برون آنها خونریزی شد بسختی این خونریزی بند میآید. هموفیلی از مادرانی که مبتلا به آن باشند به بچه ها منتقل میشود.کسانی که هموفیلی هستند باید مواظب باشند ضربه و یا خراشی در بهانه پیدا نکنند که منجر به خونریزی شود خانواده سلطنتی انگلستان در قرن نوزدهم از ملکه ویکتوریا بعد در این بیماری بودند ولی اگر یکی از همین را خانواده با شخص غیر هموفیلی ازدواج می کردند بچه های آنان دچار این بیماری لمی شدند اکنون با کشف ویتامین کا و همچنین انتقال خون از خونریزی های اتاقی و هموفیلی بخوبی جلوگیری می کنند.هِموفیلی یا خون‌تَراوی دسته‌ای از بیماری‌های ارثی هستند که در آنها توان بدن برای ایجاد لخته و انعقاد خون برای جلوگیری از خونریزی در صورت پاره شدن رگ مختل شده است. هموفیلی آ (نقص فاکتور انعقادی هشت) شایعترین شکل این اختلال است و در یک نوزاد از هر ۵ تا ۱۰ هزار نوزاد پسر دیده می‌شود. هموفیلی بی (نقص فاکتور نه) در یک مورد از هر ۲۰ تا ۳۴ هزار نوزاد پسر مشاهده می‌شود.این بیماری که تقریباً به طور انحصاری در افراد مذکر بوجود می‌آید، در ۸۵٪ موارد ناشی از کمبود فاکتور VIIIاست که به آن هموفیلی نوعA یا هموفیلی کلاسیک می‌گویند.هموفیلی A و B اختلالات انعقادی وابسته به کروموزوم جنسی هستند که به ترتیب بر اثر جهشهایی در ژنهای F۸C و F۹ ایجاد می‌شوند. جهشهای F۸C موجب کمبود یا اختلال عملکرد عامل انعقادی ۸ (فاکتور هشت)و جهشهای ژن F۹ باعث کمبود یا اختلال عملکرد عامل انعقادی ۱۱ می‌شوند. هموفیلی نوعی اختلال در تمام نژادها و بدون ترجیح نژادی است. میزان شیوع هموفیلی A از هموفیلی B بیشتر است. هموفیلی نوع C یک نوع اختلال ژنتیکی اتوزومال است که به علت کمبود فاکتور یازده خونی می‌باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد