علائم یک عفونت دندانی


علائم یک عفونت دندانی

علائم یک عفونت دندانی

 

علائم یک عفونت از یک تورم خفیف و مختصر درد تا یک آبسه وسیع با علائمی مانند تب و لرز، درد شدید، کسالت، قرمزی و گرم شدن ناحیه متورم میباشد. بیماری که به علت یک عفونت حاد مراجعه می کند، بیماری است که معمولاً شب قبل از درد نخوابیده و خسته و کلافه جهت درمان مراجعه می نماید.

 عفونت حاد یک دندان به درمانهای فوری نیاز دارد. آنتیبیوتیک برای کاهش عفونت، مسکن ها و دهان شویهها می توانند به بهبود این حالت کمک کنند.

گاهی اوقات دندانپزشک از آنتیبیوتیک به صورت تزریقی استفاده می کند.عفونت حاد معمولاً به صورت ناگهانی بروز می کند. دندان مبتلا یکی دو روز قبل دچار درد شده و ظرف چند ساعت علائم حاد بروز می کند. در بسیاری از موارد دندانپزشک، اقدام به تراش دندان مبتلا به عفونت و باز کردن مجرای عصب دندان به محیط دهان می نماید. این کار باعث کاهش ناگهانی علائم درد و تورم میگردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد