علایم‌ بالینی‌ بیماری‌ تب راجعه شپشی


علایم‌ بالینی‌ بیماری‌ تب راجعه شپشی

علایم‌ بالینی‌ بیماری‌ تب راجعه شپشی

عامل مولد آن بورلیا رکورنتیس میباشد که توسط شپش بدن انتقال مییابد. این اسپیروکت ها (بورلیا رکورنتیس) هنگام خوردن خون فرد بیمار وارد هموسل شپش می شوند و در آنجا سریعاً تکثیر مییابند و همانجا می مانند. بنابراین تنها راه ابتلای انسان به این بیماری له شدن شپش در روی پوست بدن و آزاد شدن مایع هموسل حاوی بورلیا رکورنتیس و نفوذ آن در بدن از محل زخم ناشی از نیش شپش، خراش های جلدی و یا نسج ملتحمه می باشد.علایم‌ بالینی‌ بیماری‌ :دوره‌ کمون‌ بیماری تب باز گرد کنه ای ۳ تا ۷ روز(متوسط ۵ روز) بوده و تا ۲۰ روز هم می تواند ادامه داشته باشد . در شروع و استقرار بیماری علایم زیر یکی پس از دیگری و یا همزمان ظاهر شده و تابلو بیماری را کامل می نمایند و گاها علایمی مانند خستگی و سردرد و حالت تهوع بصورت مقدماتی ظاهر می گردند .۱- لرز : ابتدا بیمار احساس‌ سرما کرده‌ سپس‌ دچار لرز شدیدی‌ می‌گردد که‌ بمرور شدت‌ و ضعف‌ یافته‌ و تکرار می‌گردد.۲- تب : همزمان با لرز شروع شده و به حدود ۴۰ درجه سانتیگرا و زمانی هم به ۴۱ درجه سانتی گراد می رسد حملات مکرر تب به مدت۲-۹ روز بوده و در فواصلآن دوره های بی تبی بمدت ۲-۴ وجود دارد و بتدریج دوره‌های تب کاهش می‌یابد. تخفیف‌ تب‌ در ساعات‌ اولیه‌ روز بوده ‌و تعداد ضربانات‌ قلب‌ با تب‌ مطابقت‌ دارد.۳- سردرد: بیمار از سردرد فوق‌ العاده‌ شدید که‌ اکثراً در ناحیه‌ پس‌ سر و پیشانی‌ و گاهی‌ هم‌ در شقیقه‌ها می‌باشد شکایت‌دارد.۴- کوفتگی‌ عضلانی: بدنبال‌ تب‌ و لرز کوفتگی‌ عضلانی‌ بویژه‌ در اطراف‌ ستون‌ فقرات‌، رانها و ساقها تظاهر می‌نماید.۵- برافروختگی صورت و پرخونی چشمها : حاصل اتساغ عروق مخیطی بوده و در دیگر فسمتهای بدن نیز می تواند وجود داشته باشد .۶- بزرگی طحال و کبد : در اکثر مواقع طحال افزایش یافته و قابل لمس ، حساس و دردناک می گردد و حجم آن در دوره تبدار افرایش و در دوره بی تبی به حالت عادی بر می گردد . کتد در موارد کمتری ازدیاد حجم پیدا کرده و در این صورت کبد نیز دردناک می شود . تقریبا در ۵۰% موارد هپاتومگالی یرقان خفیف نیز دیده می شود .۷- خونریزی : خونریزی بعلت کاهش پلاکتهای خون محیطی بوده و بصورتهای اپیستاکسی ، هماچوری و هموگلوبینوری و خونریزی های جلدی بصورت پتشی و پورپورا که در پایان اولین حمله تب و در طی ۱ تا ۲ روز ظاهر می گردند دیده می شود .۸- علایم‌ دیگر: شامل‌ سرفه‌، اوتیت‌ میانی‌، التهاب‌ ایریس‌ و ایریدوسیکلیت، فوتوفوبی، لتارژی، تهوع‌ و استفراغ‌ می‌باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد