علایم بالینی قارچ های زیرجلدی چیست…؟؟


علایم بالینی قارچ های زیرجلدی چیست…؟؟

علایم بالینی قارچ های زیرجلدی چیست...؟؟

 سه نوع عفونت زیرجلدی به صورت مشخص وجود دارد.Sporotrichosis (u  mycetoma (JJI chromoblastomycosis (madurafoot) (e عامل آن از طریق بریدگی در زیرجلد مستقر میشود و به صورت مزمن موجب تشکیل آبسه و ترشحات چرکی دارای دانه یا گرانول میشود می توان مایستوما را یک نوع تومور قارچی محسوب کرد. مایستوما را برحسب عامل اتیولوژیک به دو دسته تقسیم میکنند: »),  Eumycotic myc. 50  در صد : Actinomycotic myc. Y عامل Eumycotic myc قارچی است در صورتی که عامل Actino, Ulloao j volue Jolyol, Actinomycotic myc. ,myc این است که این خانواده ایجاد فیلامان یا رشته های باریکی به قطر //۱/۵-۱ می کند. مایستوما در هند و مکزیک و سودان شیوع بالایی دارد و دارای سیر کندی در بروز تظاهرات بالینی میباشد (دوره کمون طولانی)، به همین خاطر مایستوما در سنین ۵۰-۴۰ سالگی بروز می کند. پاتوژنز مایستوما عفونتی مزمن باسیر کند ایجاد میکند. سیر ,Actin از .Eumy سریعتر است بیشتر انتهاهای بدن (دست و پا) مبتلا میشوند. از مهمترین عوامل ,Eumy, myC می توان از سودوالشریا بویدی نام برد. از قارچ های دیگر می توان Acremonium، Curvalaria و Fusarium و آسپرژیلوس نیدولانس را نام برد. می توان عوامل .:Actin, myc را به سه جنس تقسیم کرد: Streptomyces ("Nocardia (YActinomycete علایم بالینی علایم بالینی هر دو نوع مایستوما یکسان هستند عواملی مثل درمان نامناسب و مقاومت میزبان، خصوصیات قارچ و دستکاری عفونت باعث بروز تغییر در علایم بالینی خواهد شد. ضایعه اول در دست و پا به صورت یک تورم زیرجلدی سفت دیده میشود. این ندول بزرگ و نرم شده ایجاد آبسه میکند و از این آبسه توسط مجاری متعدد سینوسی چرک همراه دانه هایی به نام گرانول (grain) دفع می شود. گرانول ها در ,Actinomycسفید، کرم زرد یا قرمز است اما در Eumy, myC گرانول ها به رنگ سفید یا سیاه میباشد. تهاجم بافتى مایستوما معمولاً بافتهای زیرجلدی و استخوانی را مورد تهاجم قرار داده به بافت عضلانی و عصبی آسیب نمی رساند. به همین علت در مایستومادردی وجود ندارد. مایستوما بدون دخالت لنف یا خون به صورت موضعی گسترش مییابد. استخوانهایی که آلوده میشوند دچار هیپرتروفی، نکروز و تغییرشکل اندام مربوطه میشوند. به طور مثال مایستومای مهاجم به کف پا، گودی کف پا را از بین برده به کف پا حالت قوسی و محدب میدهد. به دلیل تروپیسم مایستوما به دست و پا این بیماری در کشاورزی و باغبانی شیوع بیشتری دارد. تشخیص آزمایشگاهی با دو آزمایش مستقیم و کشت صورت میگیرد. در روش مستقیم ابتدا محل ضایعه را با الکل ۷۰ درجه تمیز میکنند و سپس از پوسته ها، ترشحات و گرانول های موجود نمونه برداری می شود. مثلاً پس از جمع آوری گرانولها یکی از آنها را روی لام قرار داده به وسیله اسکالپل خرد کرده یک قطره پتاس، ۱۰٪ روی آن میریزند و زیر میکروسکوپ مشاهده میکنند. پوسته های نمونه برداری شده با رنگ آمیزی gr و گیمسا و PAS (اختصاص قارچ ها) رنگ آمیزی میشود. تفیکیک گرانولکھا در نوع Eumycoticگرانولی ها از میسلیوم و عناصر قارچی با قطر حدود ۷-۶ تشکیل شدهاند که به وسیله ماده سیمانی به هم متصلند دیواره گرانولی صاف است در ساختمان گرانول ها رشته های واقعی قارچ را که دارای انشعاب و دیواره عرضی اند میبینیم. در لابلای رشته ها ساختمان های کروی شکل کلامیدوکونید با وجود دارند. Астімо, мус گرانول ها دارای باکتریها یا رشته های نازک با قطری حدود ۱/۵U هستند این رشته ها به وسیله ماده سیمانی به هم متصلند گرانول ها دارای دیواره ضخیم و نامنظمند. در ساختمان گرانولی رشته ها به وسیله شبکه تورمانند به وسیله ماده سیمانی به هم متصلند. کشتبرای کشت مایستوما از محیط های S و SC و BH I و Blood (Agar(BA استفاده میشود. در محیط S همه عواملی، در محیط SC فقط قارچها، و در BHI وBAفقط عوامل باکتریایی رشد میکنند. درمان درمان مایستوما هم به صورت دارو و هم جراحی است. قسمت هایی از ضایعه مایستوما به وسیله جراحی برداشته میشود تا دارو بتواند بخوبی در آن نفوذ کندActini.myc پیش آگهی درمان را رضایت بخش میکند و در درمان از داپسون + استرپتومایسین یاکوتریموکسازول + استرپتومایسین یاریفامپین + استرپتومایسین استفاده می شود.پیش آگهی مEumyc اغلب خوب نیست و منجر به قطع عضو میشود. دارویی مؤثر بر,Eumycآمفوتریسین B و میکونازول است. چون طول مدت درمان زیاد است و این داروها دارای عوارض کبدی و کلیوی میباشند نمیتوان به مدت طولانی از این داروها استفاده کرد. و هم چنین سطح درمانی این دارو چندین برابر سطح تحمل است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد