علایم بیماری ام اس 


علایم بیماری ام اس 

علایم بیماری ام اس 

 

فراموش نکنید این فرایند مداوم است: هربار که علامت جدیدی از بیماری ظاهر می شود یا بیماری جریان انجام امور را تحت الشعاع قرار می دهد، سوگواری دوباره به پیدا می شود. به همین دلیل، شما همیشه سرگرم جابه جا کردن قطعات این پازل خواهید بود. البته هر فردی (چه ام اس  داشته باشد و چه نداشته باشد) طی زمان، با تغییراتی که حوادث روزمره و عوارضی سالخوردگی در زندگی به وجود میآورد، همین روند را طی خواهد کرد. شما این امتیاز رادارید که از پیش میدانید چگونه خود را با مسائلی که برایتان پیش خواهد آمد، تطبیق دهید.

در صورتی که فکر می کنید هرچه پیش می آید ناخوشایند و آزاردهنده است، ما خبرهای خوبی برای شما داریم: زمانی که درگیر فرایند سوگواری می شوید، میبینید چه قدرتها و استعدادهایی در شما وجود داشته و شما از آنها بی خبر بوده اید. حل کردن مشکلات، مواجهه با چالشها و داشتن افکار خلاقانه در کار، همگی باعث بالا بزرگترین احساس عرور و افتخار، مهارت، اعتماد به نفس می شود.

رها کردن گذشته و غنیمت شمردن آینده

سوگواری سالم مستلزم این است که گذشته را به دست فراموشی بسپارید بدین ترتیب، میتوانید چشم به آینده بدوزید. طی یک روز یا یک سال، یا حتی بیشتر، ممکن است ام اس  هیچ تغییری در زندگی روزمره تان ایجاد نکند، یا تغییر مختصری بدهد؛ شاید هم آن را دچار تغییرات اساسی کند. به همین دلیل، شما باید، آماده باشید تا با وجود این احتمالات به اهدافتان نائل شوید و تنها راه موفقیت این است که آمادگی داشته باشید کارها را به شیوههای مختلف، انجام دهید.

اگر، به هر دلیلی، هدفهای قبلی تان دیگر قابل تحقق نیست، فرض نکنید که برای آینده هدفی ندارید. در عوض، بگذارید فکرتان به اهداف یا مسیرهای تازه ی دیگری معطوف شود. طبیعی است که اگر کارها بر وفق مراد نبود یا هدفها تغییر کرد، خشمگین و ناراحت شوید - این همان چیزی است که در سوگواری رخ میدهد. قدم بعدی اینست که، به هرحال، انرژی حاصل از احساساتتان را به صورت سازندهای در مسیر نقشهای جدید به کار بیندازید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد