علایم بیماری سلیاک چیست؟


علایم بیماری سلیاک چیست؟

علایم بیماری سلیاک چیست؟

رژیم غذایی فاقد گلوتن باید در تمام مدت عمر رعایت شود. خوردن  هر مقدار گلوتن می تواند موجب آسیب روده  باریک شود و این اتفاق حتی در افراد بدون علایم قابل ملاحظه  سلیاک نیز روی میدهد.بعضی از بیماران علی رغم رعایت رژیم فاقد گلوتن بهبود نمییابند. شایعترین علت این مشکل آن است که هنوز مقادیر کمی گلوتن در رژیم غذایی این افراد وجود دارد. این بیماران باید رژیم توصیه شده به وسیله ی متخصص رژیم غذایی را به طور دقیق مراعات نمایند. به ندرت با وجود رعایت دقیق رژیم فاقد گلوتن، آسیب رودهای ادامه مییابد که علت آن، شدید بودن ضایعه روده ای است به نحوی که رودهها قادر به ترمیم نیستند. در این موارد باید موادغذایی از راه تزریق وریدی به بدن فرد رسانده شوند و این بیماران باید از نظر عوارض بیماری مورد برسی قرار بگیرند. پژوهشگران در حال بررسی برای ساختن داروهایی برای درمان موارد مقاوم بیماری سلیاک هستند.

عوارض بیماری سلیاک 

سوء تغذیه؛ کم خونی؛ لنفوم و آدنو کارسینوم (دو نوع سرطان) روده؛ پوکی استخوان: سقط جنین؛ ناهنجاریهای مادرزادی در نوزاد؛ کوتاهی قد و کوتاه بودن جثه.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد