علایم خروسک چیست…؟


علایم خروسک چیست…؟

علایم خروسک چیست...؟

 علائم و نشانه‌ها نشانه‌های خروسک عبارتند از "پارس مانند شدن" سرفه، استریدور (صدایی زیر و شبیه خس خس به هنگام دم)، گرفتگی صدا و سختی تنفس که در هنگام شب تشدید می‌شوند.سرفه‌های پارس مانند معمولاً صدایی مانند صدای فوک و یا شیر دریایی دارند.گریه می‌تواند باعث تشدید خس خس شود؛ خس خس می‌تواند نشاندهنده تنگ شن مجرای هوا گردد. با بدتر شدن خروسک ممکن است از شدت خس خس کاسته شود.علائم دیگر عبارتند از:تب، زکام (علائمی ماشبه علائم سرماخوردگی)، و به داخل فرورفتن پوست میان دنده‌ها.جاری شدن آب دهان و یا ظاهری بیمار معمولاً به دیگر موارد پزشکی مربوط است معاینه بالینی بیماران باریک شدن فضای ساب گلوتیک را نشان می‌دهد چیزی که در رادیوگرافی با نمای برج کلیسا مشخص می‌شود. کروپ به ندرت با عوارض جدی همراه است تنها در ‎ ۱/۳ تا ‎ ۲/۶ درصد از بیماران نیاز به بستری در بیمارستان وجود دارد.مدت بیماری معمولاً ۵ روز است، بعد از کاهش علایم جدی، سرفه خفیف ممکن است هم‌چنان برای چندین روز وجود داشته باشد. یک رابطه بین ابتلا به کروپ و آسم وجود دارد اما این‌که کدامیک عامل دیگری است مشخص نیست. در یک مطالعه در بیماران با تشخیص کروپ ریسک ابتلا به آسم تقریباً ۲ برابر شد.گاهی در شرایط خاص با بر حسب تجربه قبلی داروهای مناسبی بوسیله پزشکان با دستور استعمال آنها از پیش تهیه میشود این حالت خوب است زیراپزشک بکمک شما برسد میتوانید درمان را با هوشیاری اجرا کنید اما بطور کلی نباید داروئی بکودک بدهید مگر آنکه بر اساس توصیه قبلی پزشک مطمئن باشید که کدام دارو و بچه مقدار باید داد تنها استثناء در مورد این قاعده تجویز آسپرین برای کاهش تب با مقادیری است که در موارد سخت تر حتماً باید به پزشک مراجعه و تماس گرفت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد