علایم رگ به رگ شدن چیست..؟؟


علایم رگ به رگ شدن چیست..؟؟

علایم رگ به رگ شدن چیست..؟؟

 رگ به رگ شدن در واقع پارگی ناکامل یک لیگمان است. که می تواند به صورت حاد و یا مزمن باشد، یک رگ به رگ شدن حاد، توسط یک آسیب ناگهانی ایجاد می شود که باعث ایجاد یک آسیب ماکروسکوپی به لیگمان ها میگردد. در رگ به رگ شدن مزمن یک استرس طولانی مدت (مثلاً استرس ناشی از ایستادن های طولانی) باعث آسیب های میکروسکوپی به لیگمان می شود.علایم شامل سابقه واردآمدن یک نیروی کششی به لیگمان، درد و تندرنس موضعی، تورم و گاهی اکیموز می باشد. هم چنین حرکت مفصل در جهتی که باعث کشش لیگمان مربوطه شود باعث ایجاد درد میگردد. معمولاً تشخیص با علایم بالینی صورت می گیرد امّا برای رد شکستگی یا نیمه دررفتگی حتما گرافی درخواست میکنیم. در مواردی که بین تشخیص پارگی کامل لیگمان ها و رگ به رگ شدن لیگمان ها شک داریم، انجام گرافی هنگامی که لیگمان مربوطه تحت فشار باشد Stress) (View بسیار کمک کننده است. در رگ به رگ شدن، در گرافی مذکور، باز هم مفصل پایدار خواهد ماند چون لیگمان به طور کامل پاره نشده است. امّا اگر لیگمان به طور کامل دچار پارگی باشد در سمت مبتلا به علت دورشدن سطوح مفصلی از هم، وسیع شدن این فضا را خواهیم دید. درمان این عارضه بستگی به لیگمان مبتلا و شدت درد و ناتوانی ایجاد شده دارد. به طور کلی تا آنجا ممکن است باید از بی حرکتی های شدید و طولانی پرهیز کرد و حرکات را هر چه سریع تر آغاز نمود. با این همه بی حرکتی (مثلاً با گچ یا Splint) تنها در موارد تورم و درد شدید توصیه می شود امّا نباید بیش از ۲ تا ۳ هفته طول بکشد. گاهی وارد آمدن یک تروما، به مفصل باعث التهاب کپسول، غشا سینویال و گاهی غضروف مفصلی میگردد که به این حالت کانتوژن" می گوییم. علایم بالینی شامل درد و تورم موضعی و تجمع مایع در مفصل میباشد که اغلب خودبخود برطرف میشوند. گرفتن گرافی برای رد سایر علل ضروری است گاهی در کانتوژن مفصل، قطعه ای از غضروف مفصلی با یا بدون استخوان ساب کندرال (به طور کامل یا ناکامل) جدا می شود. این مساله بیش از همه در زانو رخ میدهد. به این حالت، شکستگی استئوکندرال می گوییم، افتراق این حالت گاهی با استئوکندریت دسیکان مشکل است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد