علایم نارسائی قلبی چیست…؟؟


علایم نارسائی قلبی چیست…؟؟

علایم نارسائی قلبی چیست...؟؟

 یک موقعیت غیر طبیعی بالینی که در آن قلب از پمپ درست خون به بدن باز میماند. این نارسائی میتواند مربوط به بطن چپ یا راست یا هر دو باشد. نارسائی بطن چپ شایعتر بوده و بدنبال بیماری های عروق قلب، فشار خون بالا و بیماری های مادرزادی قلبی بوجود می آید.  علائم آن چنین است: فرد در اوائل بیماری بهنگام ورزش از نظر تنفس دچار مشکل شده و به هنگام دراز کشیدن نفس تنگی پیدا می کند. خستگی زودرس نیز عارض میگردد. نارسائی بطن راست که شیوع کمتری دارد مشخصاً با ادم در اندام تحتانی بخصوص مچ پا ظاهر می شود.   کبد میتواند بزرگتر از اندازه طبیعی شود. درمان بیماری بدین صورت است که به بیمار توصیه میکنیم، استراحت داشته باشد و از انجام فعالیتهای سنگین خودداری کند، بالشت بلند زیر سر بگذارد و از داروهای تقویت کننده انقباض قلب استفاده کند.  گاهی لازم می شود از داروهای مذر استفاده شود. مصرف زیاد آب یا نمک باعث افزایش فشار به قلب و جمع شدن مایع در ریه و لذا تنگی نفس بیشتر می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد