علایم پنهان ام اس


علایم پنهان ام اس

علایم پنهان ام اس

 

اما اگر به هرحالی آن فرد به شما نزدیک است و نیازمند آن بوده که در مورد ام اسی چیزهایی فراتر از آنچه میبیند بداند، شاید لازم باشد این گزینه ها را مد نظر قرار دهید:

*«از این میترسم که همیشه تمام واقعیت را نمی توان دیدا ای کاشی درونم هم همانطور بود که ظاهرم نشان میدهد. متأسفانه، ام اس علایم زیادی دارد که دیده نمی شود.»

«متشکرم - اما امروز از روزهای خوب من نیست. امکان دارد قرار دیگری بگذاریم؟ خستگی ناشی از ام اس واقعا دارد مرا میکشد. شاید بهتر باشد قرار شام را به یک شب دیگر موکول کنیم.»

«میدانم که قول دادم امروز تو را به فروشگاه ببرم، اما من الان به علت تاری دید نمی توانم درست رانندگی کنم. اجازه بده فردا برویم - شاید بعد از اینکه قدری استراحت کنم، بهتر بشوم.»

«گرما ورطوبت به شدت آزارم میدهد - احساس می کنم به زحمت می توانم حرکت کنم. برای شما امکان دارد، این جلسه را در دفتر من که هوای خنکتری دارد، برگزار کنیم؟ به علاوه، این باعث میشود مجبور نباشم ».پیاده تا اتاق کنفرانس بیایم

اطلاعات میخواهید در اختیار دیگران قرار دهید و آمادگی این را داشته باشید تا تأثیراتی را که ام اس بر زندگی تان میگذارد و کمتر ملموس است، برای آنها .توضیح دهید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد