علایم کمبود کولین را جدی بگیرید..!


علایم کمبود کولین را جدی بگیرید..!

علایم کمبود کولین را جدی بگیرید..!

کولین

کولین در حقیقت در ردیف ویتامینها محسوب نمیشود بلکه بطور کلی بعنوان عضوی از اعضاء تشکیل دهنده ویتامین ب- کمپلکس به شمار میآید. کولین نوعی لایپوتروپیک است یعنی چربیها را حل کرده و بصورت امولسیون در میآورد.کولین با اینوزیتول که عضو دیگری از گروه ب- کمپلکس است برای مصرف کلسترول و چربی همکاری میکند. یکی از معدود موادی که قادر است از سد خونی مغز عبور کرده و نفوذ کند و مغز را معمولا در برابر تغییرات رژیمهای غذایی حفظ میکند کولین است که مستقیما داخل سلول های مغز شده و مواد شیمیایی لازم برای کمک به حافظه را تولید میکند.کولین یکی از مواد مغذی مهم در گروه متیل  است و اعضاء دیگر گروه متیل یکی امینو اسید متیونین ۱۸ (در پروتئین) و دیگری بتائین است که در منابع غذایی وجود دارند و بنظر میرسد که کولین و متیونین به عنوان منابعی از متیل در تمام انواع جانوران، قابل تبدیل به یکدیگر نباشند. مقدار لازم و ضروری مصرف روزانه کولین در بدن را نمیتوان تعیین کرد زیرا از طرفی ممکن است کولین در بدن تولید شود و از طرف دیگر مقدار احتیاج بدن به کولین بستگی به سایر منابع گروه متیل دارد. غذای معمولی روزانه انسان در یک رژیم متوسط تا ۲۵۰ میلیگرم در روز کولین دارد.- خوب، در حدود ۹۰۰ منابع غذایی که دارای مقدار قابل ملاحظهای کولین هستند عبارتند از: جگر- دل- قلوه- مغز- گوشت ماهیچه- مغز و انرژی گیاهی- لوبیا- نخود- شیر بیچربی- و در تعدادی از غلات و سبزیجات و مقدار کمی در لسیتین وجود دارد. کولین در بدن بعنوان منبعی از گروه متیل بیثبات و متغیر عمل میکند و بعلاوه در تشکیل فسفولیپیدها نیز نقش دارد. فسفولیپیدها انواعی از مواد چرب هستند که در تمام نسوج بدن وجود دارند. مهمترین فسفولیپیدها عبارتند از: لسیتین و سفالین و اسفینگومییلین سه ترکیب اخیر به ویژه در نسج عصبی یافت میشوند. لسیتین و سفالین در زرده تخم مرغ وجود دارد. کولین یکی از اجزاء ترکیب استیلکولین است که عامل انتقال تحریکات عصبی در سرتاسر مفاصل نوروموسکولار میباشد. گروه های متیل درعینحال عمل لیپوتروپیک دارند یعنی از جمع شدن چربی در کبد جلوگیری میکنند. گروه متیل های بیثبات  در بدن برای ساخت ماده کرآتین و ان- متیلنیکوتینآمید یکی از فرآورده های دفعی نیاسین و احتمالا مواد حیاتی دیگری نظیر اپینفرین مصرف میشوند.کمبود کولین در گونه های مختلفه جانوران منجر به پدیده های غیر عادی میگردد، از جمله موجب بروز زخم های توأم با خونریزی در کلیه میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد