علت بروز وریدهای واریسی در دوران بارداری


علت بروز وریدهای واریسی در دوران بارداری

علت بروز وریدهای واریسی در دوران بارداری

 

وریدهای واریسی

 شاید متوجه شوید یک نقشه ی جاده ای کوچک به طور ناگهانی بر روی ساق پاهایتان ظاهر شده است (و گاهی در ناحیه ی فرج). این علایم وریدهای متسعی است، که به عنوان وریدهای واریسی به آنها اشاره شده است.

فشار رحم بر روی رگهای اصلی خون - بزرگ سیاهرگ زیرین (رگی که خون را به قلب برمی گرداند) و وریدهای لگن، به خصوص - باعث بروز آنها می شود. بارداری همچنین باعث شل شدن نسج عضلانی داخل وریدها و افزایش جریان خون شما می شود، و این شرایط به مشکل افزوده می شود.

خانم هایی که پوستی روشن یا سابقه ی خانوادگی از وریدهای واریسی دارند، خصوصا آسیب پذیرند. بزرگراه های بنفش مایل به آبی، اکثرا پس از زایمان محو می شود، ولی گاهی کاملا ناپدید نمی شود. اکثرا بدون درد است، ولی هرازگاهی ممکن است با ناراحتی یا درد همراه باشد. در موارد نادر، یک لخته ی خون در وریدهای سطحی پاها به وجود می آید.

این وضعیت که ترومبوفلبیت سطحی نام دارد، مشکل جدی ای نیست، و اغلب با استراحت، بالا نگه داشتن پاها، کمپرس های گرم، و جوراب های مخصوص، با موفقیت درمان شده است . لخته ای که در وریدهای عمیق پا به وجود می آید، جدی تر است .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد