علت خارش پلک چیست؟


علت خارش پلک چیست؟

علت خارش پلک چیست؟

خارش پلک

در اینجا پاکسازی بدن بر حسب مزاج لازم است و بایستی غذا را متناسب با حالت بیمار انتخاب کرد و به طور کلی غذاهای چرب، سرخ کرده و غلیظ میل ننمایند و چشم را با (محلول یک قاشق آب غوره در یک بطر آب جوشیده) بشویند. اگر مزاج بیمار صفراوی یا دموی باشدبایستی از جوشانده گل بنفشه، برگ کاسنی، گل نیلوفر، سبوس گندم و آرد جو سر و صورت رابشویند. بر پشت پلک نشاسته منقی (پاک) یا آرد جو یا روغن گل یا شیر زن، سفیده تخم مرغ، حضض، صندل یا آب کاسنی که این بیشتر برادموی مزاج بهتر است ضماد نمایند. در صفراوی مزاج آب گل همیشه بهار، آب قرفه، آب کدو بر پشت پلک ضماد نمایند، در بلغمی مزاج ها بهتر است که با آب گرم و سرکه داروهای فوق را خیسانده ضماد نمایند.

درمان خارش پلک

و از جوشانده بابونه ۱۰ گرم گل نیلوفر ۵ گرم مغز ناخنک ۱۰ گرم سبوس گندم ۲۰ گرم گل بنفشه ۱۰ گرم چشم و سر را روزانه بشویند. گاهی در بین مژه ها حالتی شبیه به سبوس سفید پوست پوسته خارش دار پیدا می شود که آن را شوره نامند و این بیماری باعث ریختن مژه ها نیز می گردد که در اینجا نیز بایستی پس از پاکسازی بدن از خلط غالب به درمان بیماری پرداخت.ساقه و برگ ارزن را به سوزانند و در روغن گل ریخته خمیر آن را به بن مژه ها و محلشوره به مالند روغن فندق، سوخته نیز خیلی مؤثر است.

خارش کناره پلک

این بیماری که باعث خارش شدید پلک ها و ریزش مژه ها میگردد، بیماری مزاحمی است که بیمار را آزار می دهد و لازم است که رعایت غذا به عمل آید. زیرا در بهبودی حال بیمار مؤثر است.  ۵ گرم سماق را در یک بطر آب جوشانده کمی گلاب اضافه کرده پلک ها را بشویند. در وقت شب برگ خرفه، برگ کاسنی را کوبیده با روغن گل بر پلکا ضماد نمایند و هر روز صبحدوش آب گرم بگیرند.

ریختن مژه ها

بر حسب خلط غالب بدن را پاکسازی کرده تعدیل مزاج نمایند و بعداً حجر ارمنی و هستهخرما را سوزانده روغن آن را بمالند. در اینجا نیز روغن فندق خیلی مؤثر میباشد رعایت غذا ومصرف اغذیه و مناسب در این بیماری یکی از ارکان مهم معالجه است، شستشوی چشم ومژه ها با آب گل ارمنی نیز مفید است.

درمان ریزش مژه

کات کبود ۲/۵ گرم زردچوبه ۲/۵ گرم هلیله زرد ۲/۵ گرم مامیران ۲/۵ گرم زنجبیل ۲/۵ گرم دارفلفل ۲/۵ گرم گرم همه را نرم کوبیده و آب غوره ریخته روزی یک قاشق گرم مرباخوری از آن با آب جوشیده رقیق کرده با پنبه پلک ها را گرم بشویند.ورم ملتحمه بهاره یا حساسیت چشم (خارش، آب ریزش، قرمزی و تیره گی قرنیه)مغز ناخنک ۲۵ گرم گل بنفشه ۲۵ گرم بابونه ۲۵ گرم هر روز یک قاشق مرباخوری در یک لیوان آب جوشانده صاف کرده در یک استکان تمیز قدری از آن را بریزید و چشم را بشویند. صبح، ظهر، شب، این نسخه داروی بسیار آزمودهای می باشد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد