علت خون روی قاعدگی


علت خون روی قاعدگی

علت خون روی قاعدگی

  در صورت عدم لقاح، ترشح پروژسترون و استروژن از جسم زرد متوقف شده و لذا، دیواره رحم تخریب و خونریزی آغاز میشود. البته مکانیزم اصلی خون روی ماهانه روشن نیست. و یکی از نظریه ها آن است که با کم شدن وزن دیواره رحم در پاسخ به کاهش غلظت پلاسمایی استروئیدهای جسم زرد، سرخرگ های فنری یا مارپیچی، پیچش بیشتری پیدا میکنند وفشرده تر می شوند. این پدیده موجب کم شدن میزان جریان خون به لایه آندومتریوم و خون روی ماهانه می شود با توجه به این مطالب عادت ماهانه ممکن است پی امد رها شدن  آنزیم های لیزوزومی از یاخته های مبتلا به کمخونی در لایه آندومتریوم باشدعلت لخته های خونی در دوران قاعدگی چیست؟دفع لخته خونی در دوران قاعدگی، پدیده ای است که هر زنی در طول سال های باروری خود تجربه می کند. اگرچه شاید این لخته ها زنگ خطر را زیر گوش تان به صدا درآورد، اما واقعیت این است که بیشتر اوقات دفع لخته با خون عادت ماهانه کاملاً طبیعی است حتا وقتی اندازه لخته ها خیلی بزرگ است. با وجود آنکه دفع لخته های خونی طبیعی است، مهم است که بدانید چه زمانی این لخته ها به یک مشکل جدی اشاره دارد.به طور طبیعی خون فاکتورهای ضدانعقاد خونی تولید می کند که غلظت خون را حفظ می کند و اجازه نمی دهد که خون لخته شود، اما گاهی وقتی جریان خون سنگین است، این فاکتورهای ضدانعقاد خون، زمان کافی برای عمل کردن ندارند و در نتیجه لخته های خونی شکل می گیرند. هرچند این اتفاق در دوره عادت ماهانه پدیده ای طبیعی است. اما لخته های خون زمانی باعث نگرانی می شود که بالاتر از مشت یک زن باشد در تمام دوره عادت ماهانه بیش از حد اتفاق بیفتد و پس از دوره عادت ماهانه هم رخ بدهد و همراه با درد نیز باشد.علت دفع لخته خون در قاعدگیسندروم تخمدان پلی کیستیک سندروم تخمدان پلی کیستیک شایع ترین مشکل هورمونی زنان است. وقتی زنی از سندروم تخمدان پلی کیستیک رنج می برد تعادل بین هورمون های زنانه، استروژن و پروژسترون بهم می خورد. این اختلال باعث خونریزی غیرعادی و سنگین خون می شود که به صورت لخته دفع می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد