علت شایع پارگی تاندون ها در دست


علت شایع پارگی تاندون ها در دست

علت شایع پارگی تاندون ها در دست

  علت شایع پارگی تاندون ها در دست، بریده شدن آنها توسط اشیاء تیز و برنده مثل چاقو و شیشه می باشد. بعضی تاندون ها بیش از بقیه مستعد پاره شدن هستند. مثلاً یک تاندون اکستانسور از محل اتصال خود به بند انتهایی هنگام فلکسیون شدید به راحتی پاره میشود و یا تاندون اکستانسور پولیسیسں لونگوسں ھنگام شکستگی ھائی قسمت تحتانی رادیوس به راحتی به صورت خودبخود پاره می شود. توجه داشته باشید که در RA، پارگی خودبخود تاندون ها - خصوصاً اکستانسورها- شایع است. درمان صحیح این آسیبها به تاندون درگیر و محل جداشدگی یا پارگی بستگی دارد. گاهی به درمان خاصی نیاز نیست اما برای درمان اکثر موارد این نوع از آسیب های دست معمولاً از اعمال جراحی استفاده می شود. در این اعمال جراحی ممکن است تاندون ها بخیه شوند و یا بسته به شرایط با استفاده از گرافت تاندونی یا جابجایی تاندون ها جایگزین شوند.آسیب تاندون انگشتشایعترین آسیب تاندون های دست پارگی آنها است و شایعترین علت پاره شدن این تاندون ها اصابت اجسام تیز و برنده مثل چاقو، شیشه یا لبه تیز فلزات است. گاهی اوقات پارگی تاندون فلکسور انگشت به علت راست شدن شدید یک انگشت خم شده است.مثلا وقتی یک ورزشکار رزمی، لباس حریف را گرفته و حریف با عقب رفتن سعی در خارج کردن لباس از دست وی میکند مفصل انتهایی انگشت وی به ناگهان از حالت خم شده راست میشود و همین حرکت میتواند به علت وارد آوردن کشش زیاد روی تاندون فلکسور عمقی انگشت موجب پاره شدن آن شود.چون در انگشتان دست، اعصاب بسیار نزدیک به تاندون ها قرار گرفته اند، در بسیاری موارد آسیب تاندونی عصب هم آسیب دیده است. در بیماری آرتریت روماتوئید تاندون های فلکسور ضعیف میشوند و ممکن است بدون اینکه نیروی زیادی به آنها وارد شود پاره شوند. علائم پارگی تاندون دستمهمترین آنها عبارتند از:• ناتوانی در حرکت دادن مفصل انگشت • باز ماندن انگشتی که تاندون آن پاره شده است • درد در هنگام خم کردن انگشت • زخم در سطح کفی انگشت • تورم خفیف روی مفصل انتهایی انگشت در سطح کفی • درد در حین لمس قسمت کفی انگشت

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد