علت ورم اعضا بدن چیست؟


علت ورم اعضا بدن چیست؟

علت ورم اعضا بدن چیست؟

ورم

روغن بادام، روغن بومادران به نسبت مساوی مخلوط کرده، آرد باقلا و کمی سرکه اضافه نموده به پزند تا به شکل خمیر در آید به موضع ورم ضماد نمایند. در همان روزهای اول آثار بهبودی و کم شدن تورم مشهود خواهد شد این دستور برای ورم بیضه (اورکیت) نیز به کار میرود.در ورم هایی که به علت خونریزی زیر پوستی ایجاد شده باشند داروهای رادع مثل صندل سرخ و سفید، فوفل، گل ارمنی، ما میثا، اقاقیا، گل سرخ و غیره به کار می رود بعضی ها معتقدند که رادع و مرخی با هم داده شود (یعنی داروی پخش کننده و شل کننده با هم به کار برند).

درمان ورم

مثل آرد جو، گشنیز تر، گل خطمی، گل پنیرک و غیره.مثل بابونه، اکلیل، تخم شوید و غیره.مثل آرد باقلا، آرد خطمی، گل پنیرک (خبازی) بابونه و غیره.مثل بابونه اکلیل، تخم شنبلیله و غیره.رعایت دستورات زیر برای ورمها به طور کلی لازم است.۱ - در ابتدای بیماری هنگام پیدایش و شروع باید از داروهای رادع استفاده شود.۲ - در استقرار ماده از داروهای رادع و مرخمی،۳- در انتهای بیماری محلل مرخمی،۴ - که مرحله انحطاط است محلل تنها به کار برند.اگر ماده به تحلیل نرود و ورم تمام نشود از داروهای منضج یا پزنده مثل (تخم کتان، انجیر، چلغور کبوتر و غیره) استفاد شود تا ماده پخته شده سرباز کند. اگر در این حال هم سرباز نکند بایستی محل تورم را که مسلماً با چرک زیادی توام است، شکافت و این شکافتن موقعی فرا میرسد که داروی منفجره داده شده باشد. اگر با داروی منفجره چرک خارج نشد نوبت شکافتن فرا می رسد.در ورم های با علت خون مردگی، خرفه را کوبیده در سرکه حل کرده ضماد نمایند یا در داروهای رادع گذشته را ضماد کنند. اگر خون مردگی توام با درد و التهاب باشد آب گل خطمی یا آب برگ خرفه یا کاهو یا ترشک یا خشخاش به کار برند.گل ارمنی ۱۰ گرم روغن گل ۵۰ گرم گل مختوم ۱۰ گرم موم ۵ گرم خون سیاوشان ۵ گرم داروها را کوبیده در مقدار کافی سرکه حل کرده به صورت مرهم در بیاورند و استعمال کنند.گل ارمنی، سفیده تخم مرغ، روغن گل، روغن بنفشه، کاهو، جالینوس عقیده دارد که «اگر خون مردگی و ورم با درد شدید همراه باشد از داروهای ملینهاستفاده شود. مثل آرد جو پخته شده در شیر توأم با سفیده تخم مرغ و لعاب اسپرزه، پس ازاینکه این مرهم خشکید، برای تسکین درد از ضماد گل بنفشه نیز میتوان استفاده نمود». گل بنفشه ۱۰ گرم تخم کتان ۲۰ گرم گل بومادران ۵ گرم تخم شنبليله ۲۰ گرم مغزناخنک ۱۰ گرم گل خطمی ۵ گرم پخته ضماد نمایند.اگر خون مردگی با له شدگی نسج توام باشد و مدتی جریان خون قطع گردد. تغذیه عضو آسیب دیده دچار اختلال شود، پوسیدگی و سیاه شدگی در عضو پیدا شده که باعث غانغاریا میگردد. در اینجاست که بایستی عمل جراحی انجام پذیرد. قبل از شروع کانگران در صورتی که عضو گرم باشد و جریان خون کمی در آن برقرار باشد، عضو گندیدگی و سیاه شدگی نداشته باشد محل ورم را شرط زده یعنی تا حد امکان کاری کنند که از آن محل خون جاری شود تا خون های سیاه و فاسد شده خارج گردد. سپس از دستورات زیر پیروی کنند. این داروها مانع عفونت و قاطع رطوبت یا ترشحات و گندیدگی هستند. مثل آرد گرسنه «گاودانه» سکنجبین یا مازو، گل ارمنی و زاج از هر کدام ۵ گرم نرم کوبیده در ۲ قاشق عسل حل کرده ضماد نمایند. اگر رنگ ورم آبی باشد مرتباً آن را با آب گرم شستشو داده از آرد عدس که در عسل حل کرده باشد ضماد کنند. اگر ورم رو به سفتی گذارده باشد باید گاهی ملین و زمانی از محلل ها ضماد کنند تا سفتتر نشود. زیرا سفت شدن ورم باعث نرسیدن خون و شروع کانگران خواهد شد، اگر کاملاً کانگران پیش آمد باید هر چه زودتر قطع عضو نمایند تا سیب آسیب سایر اعضاء نشود. ورم به علت صفرا که شکل آن شبیه باد سرخ می باشد. درمان با شربت بنفشه، عناب، شربت لیمو و نارنج به مدت سه روز بعداً کدوی رنده کرده و آب برگ خرفه، کاهو، بارهنگ، تاجریزی، گشنیز، صندل و فوفل با لعاب اسپرزه و قدری سرکه ضماد نمایند. در اینجا به ضمادهای حل کننده احتیاطی نیست

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد