عللی که باعث توهم می شوند ….


عللی که باعث توهم می شوند ….

 عللی که باعث توهم می شوند ....

 استنباط کاذب (دیدن، لمس کردن، صدا، بو یا مزه) بدون وجود محرک واقعی حسی است. طیف بیماری بسیار وسیع میباشد و مثلاً در مورد توهم بینایی از دیدن جرقه های نورانی در چشم تا دیدن قیافه واضح از یک فرد متفاوت است.توهم می تواند از علائم بیماریهای مغزی و روانی مانند شیزوفرنی یا افسردگی شدید و حتی می تواند ناشی از بیماریهای جسمی باشد. بیماران مبتلا به صرع در بسیاری از موارد، قبل از هر حمله تشنج دچار حالت توهم می شوند. تومورهای مغزی، تب بالا، علائم ناشی از محرومیت از الکل در معتادان به آن، ضربات مغزی و نارسایی کبدی همگی می توانند از عوامل بروز توهم در فرد بیمار باشند.درمان بیماران اغلب بدنبال برطرف کردن بیماری و عامل زمینه ای مانند بیماریهای جسمی نامبرده شده در فوق میسر می شود.

توهم در افراد سالم

گاهی در افراد سالم هم در هنگام به خواب رفتن و یا برخاستن از خواب، توهم ایجاد می‌شود. توهم‌های هنگام به خواب رفتن را توهم هیپناگوژیک و توهم‌های هنگام برخاستن از خواب را توهم هیپناپومپینگ می‌گویند. این توهم‌ها معمولاً بسیار کوتاه و ساده می‌باشند و مثلاً به صورت شنیدن صدای زنگ یا نام شخص بوجود می ایند.توهم یا به فارسی پریشان‌پنداری به دو صورت حسی و اطلاعاتی می‌باشد:۱- حسی: درک اشتباه یکی از حواس پنجگانه است که در فقدان یک محرک خارجی مربوط به آن حس به وجود می‌آید و توسط شخص درک می‌شود مثلاً فرد فکر می‌کند که صدای حرف زدن فرد دیگری را در تنهایی می‌شنود یا او را می‌بیند. برای اینکه یک ادراک توهم محسوب شود، دو معیار لازم است: اول اینکه به صورت یک ادراک واقعی حس می‌شود و نه به صورت یک تصور و دوم اینکه به نظر می‌رسد که از دنیای خارج شخص نشأت می‌گیرد.در صورتیک ه یک تجربه ادراکی فقط یکی از دو معیار لازم را داشته باشد، آن گاه توهم کاذب نامیده خواهد شد. اغلب توهم جزئی از علائم یک بیماری مانند سایکوز است.۲- اطلاعاتی: درک اشتباه یکی از حواس پنجگانه دربارهٔ وجود درد یا لذت و یا عدم وجود حس

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد