علل آسیب بورسیت پره پاتلار چیست…؟؟


علل آسیب بورسیت پره پاتلار چیست…؟؟

علل آسیب بورسیت پره پاتلار چیست...؟؟

 

بورسیت پره پاتلار

بورس پره پاتلار در قدام نیمه تحتانی استخوان پاتلا و قسمت های بالایی تاندون پاتلار قرار گرفته و مستعد بروز التهاب می باشد (بورسیت) بورسیت پره پاتلار به دو شکل فرسایشی (lrritative) و عفونی دیده می شود. در نوع اول به علت فرسایش مکرر بورس و تاندون پاتلار، التهاب و تجمع مایع در بورس دیده می شود. درمان شامل آسپیراسیون، تزریق کورتون داخل بورس و در صورت عدمپاسخ برداشت با اعمال جراحی است.در نوع عفونی (گسترش از طریق لنفاتیک یا تهاجم مستقیم) تجمع چرک در داخل بورس داریم. تب، تورم، قرمزی و تندرنس و لنفادنوپاتی ناحیه اینگوینال از علایم بیماری است. درمان شامل مصرف آنتی بیوتیک مناس و درناژ است.علل آسیبعواملی که ممکن است در ایجاد بورسیت نقش داشته باشند عبارتنداز:ضربه مستقیم فشار بیش از حد یا نیروهای ممتد به ناحیه استفاده بیش از حد  از ساختمان‌های مجاور بورس تاندونیت در نواحی مربوطه گاهی به علت یک بیماری روماتیسمی همانند آرتریت روماتویید گاهی به دلیل وجود زوائد استخوانی غیرطبیعی مواردی از بورسیت‌هابعضی از بورس‌هایی که احتمال درگیری آنها بیشتر است عبارتنداز:بورس زیر اخرمی (بورس ساب آکرومیال) در شانه بورس آرنج (بورس اوله کرانون) در آرنج که بین پوست و زائده اوله کرانون استخوان اولنا قرارمی گیرد. بورس تروکانتری (بورس تروکانتریک) و ایسکیال در اطراف مفصل ران بورس‌های زانو بورس جلوی کشککی (بورس پره پاتلار) که بین پوست و استخوان کشکک قرارمی گیرد. بورس پشت زانو که بورس نیم غشایی (بورس سمی ممبرانوسوس) نام دارد. به التهاب بورس اخیر، کیست بیکر می‌گویند. کیست بیکر ممکن است بر اثر فتق پرده سینوویال نیز ایجاد گردد. بورس زیر کشککی سطحی یا عمقی (اینفراپاتلار سطحی یا عمقی) علایم و نشانه‌هابرخی از علایم و نشانه‌های بورسیت شامل موارد زیر است:درد و تورم در ناحیه آسیب. درد ناحیه ضایعه به هنگام استراحت نیز توسط فرد گزارش می‌شود. کاهش دامنه حرکتی (ROM) مفصل حرکات غیرفعال  ممکن است باعث ایجاد درد شوند. حساسیت به هنگام لمس درمانبه طورکلی درمان بورسیت عبارتنداز:استراحت کنترل فعالیت هایی که باعث تشدید درد می گردند استفاده از یخ فیزیوتراپی درمان پزشکی تجویز داروهای ضد التهابی تخلیه مایع تزریق در ناحیه جراحی جهت بیرون آوردن بورس (درصورت عدم درمان های فوق) در موارد بورسیت عفونی درمان شامل:دارودرمانی تخلیه (درناژ) بورس بیرون آوردن بورس درصورت عدم درمان های دیگر

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد