علل افسردگی در بیماران


علل افسردگی در بیماران

علل افسردگی در بیماران

 

توجه کرده اید؟ افسرد ما رابطه ای بازمان تشخیص یا درجه ی از کارافتادگی دو افسردگی عموما را ندارد. به عبارت دیگر، افسردگی ممکن است در اوایل بیماری، در افرادی که ناتوانی کمی دارند یا حتی اصلاً دچار ناتوانی نیستند هم اتفاق بیفتد.

این بدان معنی است که افسردگی، تنها یک عکس العمل به چالشهای زندگی با یک بیماری مزمن غیرقابل پیش بینی نیست، بلکه خود نشانهای از این بیماری است. منظورمان از افسردگی چیست؟ برای شروع این را به خاطر داشته باشید: خیلی از افراد در گفتگوهای روزمره به صورت اتفاقی از این واژه استفاده میکنند: «من خیلی افسرده ام»، «با این شغل، واقعاً دارم افسرده میشوم». یا «این کتاب چقدر آدم را افسرده می کند». - در واقع آنها معنای واقعی افسردگی را نمیدانند.

ما از یک روز بد، یا احساس دلسردی یا دلخوری از به هم خوردن یک قرار، یا یک ضرر شغلی، یک نمرهی بد در امتحان، یا حتی یک بیماری مزمن، حرف نمیزنیم. چیزی که در مورد آن صحبت می کنیم، یک وضعیت پزشکی وخیم است که به آن افسردگی بالینی یا افسردگی ماژور میگویند و میتواند تأثیرات عمیقی بر سلامتي فرد داشته باشد. افرادی که افسرده اند، یک بار احساسی اضافی و غیرضروری را به دوش میکشند. این افراد نمیتوانند از زندگی لذت ببرند، در فعالیتهای مراقبتی مربوط به خودشان حضوری فعال داشته باشند و یا برای حل مشکلات برنامه ریزی مؤثری صورت دهند. در یک کلام، زندگی با این افراد سخت است.

اگر افسردگی شدید درمان نشود، ممکن است حتا منجر به مرگ فرد هم بشود. مطالعات نشان داده است که شیوع خودکشی در مبتلایان به ام اس نسبت به افراد  عللی همچون سرطان، بیماری قلبی و سکته مغزی، یکی از علل اصلی مرگومیر محسوب می شود.

 شناخت علایم افسردگی

 افسردگی با غمگین بودن عادی تفاوت دارد، اما ممکن است تمایز آن از غمگین بودن عادی بر پایه ی مشاهدات روزانه، دشوار باشد زیرا بعضی از احساسات در هر دو مورد خیلی شبیه یکدیگر است. افسردگی همچنین با نوسانات خلقی که در مورد آن، در همین فصل صحبت کردیم، متفاوت است. اما در اینجا نیز افتراق این دو از هم ممکن است دشوار باشد زیرا افسردگی می تواند خودش را به راههای دیگری به غیر از غمگین بودن یا مالیخولیا (افسردگی خیلی شدید) هم نشان دهد. (به طور مثال، ممکن است به صورت بی قراری و ترش رویی و کج خلقی بروز کند) کلید اصلی تشخیص افسردگی از دیگر حالات خلقی، استمرار آن در یک مدت طولانی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد