علل ایاتروژنیک چیست؟؟


علل ایاتروژنیک چیست؟؟

علل ایاتروژنیک چیست ؟؟

 A) پروستا تکتومی: (به هر روش که انجام شود) معمولاً پس از ۳-۲ هفته متوقف می شود.
  1. B) رزکسیون گوهای گردن خلفی مثانه (به علت تنگی یا عدم کارکرد)
  2. C) مثاتوتومی حالب.
  3. D) برداشتن یورتروسلی.
عوارض عوارض VUR را به دو مکانیسم میتوان نسبت داد: ۱ - پیلونفریت۲- هیدرو یورترونفروزشیوع VUR در ۵۰٪ کودکان مبتلا به UTI و فقط در ۸٪ بالغین مبتلا به باکتریوری دیده می شود. در هفته های اول زندگی همراهی VUR با عفونت اغلب منجر به سپتیسمی و اورمی می شود و بیشتر در پسرهایی دیده می شود که PUV دارند. بعد از ۶ ماهگی نسبت عفونت همراه با رفلاکس د در جنس مؤنث نسبت به مذکر ۱۰ به ۱ است.یافته های بالینی در جنس مؤنث به خصوص در دختران جوان، سابقه پیلونفریت حاد احتمال VUR را مطرح میکند. همچنین ادامه پیدا کردن و طولانی شدن Cystitis اخیر احتمال حضور رفلاکس را نشان میدهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد