علل ایجاد پوکی استخوان


علل ایجاد پوکی استخوان

علل ایجاد پوکی استخوان چیست ؟؟

 با وجود این که تمامی علل ایجادکننده پوکی استخوان به طور کامل شناسایی نشده اند، به نظر می رسد که کاهش هورمون های زنان (به خصوص استروژن) به دنبال یائسگی مهمترین علت بروز این بیماری باشد. پوک شدن استخوان ها و از دست رفتن تراکم استخوانی اصولاً یک روند طبیعی پیری محسوب می شود. در بیماری پوکی استخوان، استخوان ها هم از نظر حجم و بافت تشکیل دهنده و هم از نظر املاح آلی از قبیل کلسیم و فسفر تحلیل می روند زنانی که انقدر ورزش میکنند تا دچار قطع قاعدگی می شوند، نسبت به حالت طبیعی، استخوان بیشتری از دست می دهند. قطع قاعدگی ناشی از تمرینات ورزشی در درازمدت می تواند منجر به پوکی استخوان شود. همچنین سطوح خونی کلسی تونین در زنان نسبت به مردان پایین تر است و با افزایش سن رو به قهقرا میرود. بنابراین، کمبود کلسی تونین ممکن است گسترش پوکی استخوان را شتاب دهد. کورتیزول نیز در پوکی استخوان مؤثر است. برخی از پژوهشگران اعتقاد دارند که افزایش جزئی کورتیزول همراه با کمبود کلسی تونین (به دنبال فقدان استروژن) منجر به پوکی استخوان می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد