علل بروز بیماری های لثه 


علل بروز بیماری های لثه 

علل بروز بیماری های لثه 

 

چگونه بیماری لثه به وجود می آید؟

 آیا بیماری لثه خود به خود به وجود میآید؟ آیا غفلت و سهلانگاری انسان موجب بروز آن می شود یا این که عوامل دیگری مانند ارث باعث ایجاد آن می شود؟ و بالاخره چگونه میشود از بروز آن جلوگیری کرد؟

این بخشی از کتاب اختصاص به این موضوع داشته و هدف این است که پاسخ مناسب به علاقهمندان داده شود. عامل اصلی بیماری لثه پلاک میکروبی  یعنی همان عاملی است که باعث پوسیدگی دندانها هم می شود با این تفاوت که اسیدهایی که در اثر فعالیت میکروب ها در پلاک میکروبی تولید می شود باعت پوسیدگی دندانها و دیگر ترکیبات سشی تولید شده از پلاک میکروبی موجب ایجاد بیماریهای لثه می شوند.

از میان این مواد سمی آندوتوکسینها بیش از دیگر مواد موجب بروز بیماریهای لثه میشوند. آندوتوکسینها سمومی هستند که از باکتریهای بیماریزای موجود در پلاک دندان (پلاک میکروبی) ترشح شده و در محیط اطراف لثه پخش می شوند.

این سموم موجب تورم لثه و در نهایت یک بیماری پیشرفته پریودنتال می گردند؛ بنابراین بیماری پریودنتال (لثه) همانند پوسیدگی یک بیماری عفونی باکتریالی می باشد که با تورم لثه آغاز میشود. تورم لثه در صورتی که با روشهای پیشگیری کنترل نشود، بتدریج پیشرفت نموده و به یک بیماری پیشرفته پریودنتال تبدیل میگردد. در این مرحله علاوه بر تورم لثه و خونریزی از آن تخریب استخوان آلوئول هم وجود دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد