علل بروز ناهنجاری ها دهان و دندان 


علل بروز ناهنجاری ها دهان و دندان 

علل بروز ناهنجاری ها دهان و دندان 

 

در زیرعلل مختلف و متعددی میتواند موجب بروز ناهنجاریها گردد

* ناهنجاریهای شکل دندانها:

دندانها ممکن است دارای تاج بدشکل یا میخی شکل (در بیماری سیفلیس مادرزادی) یا ریشه های خمیده باشند؛ مثلاً هرگاه ضربه شدیدی به دندانهای شیری وارد شود، ممکن است منجر به بروز خمیدگی در ریشه دندانهای دائمی زیرین گردد.

*ناهنجاری ساختمانی دندانها:

 ممکن است مینا یا عاج دندان در اثر برخی عوامل ارثی یا محیطی به صورت ناقص تشکیل شود. انواع متعددی از نواقص مینا و عاج دندان در کتاب دندانپزشکی نام برده شده است که در اینجا نیازی به ذکر آنها نمی باشد.

دندانهای دارای مینا یا عاج ناقص به شدت آسیبپذیر بوده و ممکن است خیلی زود دچار پوسیدگی گردند. به همین دلیل مراجعه به دندانپزشک و معاینه دندانها می تواند از عوارض چنین مشکلاتی جلوگیری کند. یکی از این ناهنجاریهای ساختمانی دندانها رنگ زرد یا قهوهای است که در برخی از دندانهای دائمی کودکان دیده می شود. این رنگ به علت مصرف آنتیبیوتیک تتراسایکلین در دوره بارداری مادر میباشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد