علل ترس از دندان پزشکی و راه های مقابله با آن


علل ترس از دندان پزشکی و راه های مقابله با آن

علل ترس از دندان پزشکی و راه های مقابله با آن

 

همه افراد بطور طبیعی وجود دارد، بقیه موارد ترس اکتسابی و تجربی است و می توان از آن پیشگیری نمود؛ مثلا تعریف از درد دندان و کار دردناک یک دندانپزشک در حضور کودک موجب القای ترس به کودک می شود.

هر کودکی بطور طبیعی از کشیدن دندان ترس دارد و این ترس وقتی تشدید می شود که در حضور وی از کشیدن دندان تعریف شود. مشاهده دندان درد دیگران و تجربه یک دندان دردناک توسط خود کودک نیز موجب القای ترس کودک میشود. کودکی که از وجود تعدادی دندان پوسیده یا دندان کشیدنی در دهان خود با خبر است، از رفتن به مطب یک دندانپزشک میترسد. کودکی که در جلسه اول در مطب یک دندانپزشکی دندان او کشیده میشود و یا یک تزریق دردناک برای او انجام می شود، یک ترس تجربی در او ایجاد می شود.

گرچه بطور کلی نمی توان گفت کار دندانپزشکی برای کودک کاملا بدون درد است ولی می توان کاری را با حداقل درد برای او انجام داد. به همین دلیل است که دندانپزشکان کودکان سعی دارند در جلسه اول برای کودک کاری ساده و بدون درد انجام دهند. این کار میتواند بروساژ دندانها (تمیزکردن سطوح دندانها به وسیله یک برس برقی) و فلورایدتراپی باشد که کاملا عاری از درد است.

برای این کار والدین باید قبل از بروز هر گونه دردی در دندانهای کودک و زمانی که دندانها تقريبا سالم هستند، کودک را برای معاینه و در صورت لزوم فلورایدتراپی دندانها به مطب ببرند. در چنین شرایطی بتدریج کودک از کار دندانپزشکی احساس رضایت میکند و برای او مراجعه به مطب دندانپزشک خاطره شیرینی ایجاد میکند که همواره در ذهن او باقی می ماند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد