علل تلاش بر حفظ دندانها در علم دندان پزشکی جدید


 علل تلاش بر حفظ دندانها در علم دندان پزشکی جدید

 علل تلاش بر حفظ دندانها در علم دندان پزشکی جدید

 

 تلاش بر حفظ دندانها

امروزه در کار دندانپزشکی اصل بر این است که هیچ دندانی نباید کشیده شود، مگر این که هیچ راهی برای نگهداری آن نباشد. حتی دندانهای عفونی و ریشه های باقیمانده از دندانها را میتوان به روشهای مختلف بازسازی کرد و حفظ نمود. حتی در هنگام ترمیم دندانها نیز تلاش بر این است که کمترین میزان از دندان تراش بخورد. زیرا اصل بر حفظ دندانهاست.

- حفظ و تأمین زیبایی

هم اکنون در کار دندانپزشکی زیبایی یک اصل بسیار مهم است. چه در ترمیم دندانها یا کاربرد پروتزهای دندانی یا هر نوع جراحی در محیط دهان و فک و صورت، زیبایی بیمار تا حد ممکن باید تأمین شود.

دندانپزشکی زیبایی رشته جدیدی است که امروزه در دنیا طرفداران زیادی پیدا کرده و به عنوان یک رشته تخصصی دندانپزشکی جایگاه بسیار بالایی را در جهان بدست آورده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد