علل تنگی نفس در بیماری قلبی چیست؟


علل تنگی نفس در بیماری قلبی چیست؟

علل تنگی نفس در بیماری قلبی چیست؟

تنگی نفس ناشی از بیماری قلبی :

یکی ازعلایم بسیار شایع بیماریهای قلبی و غیر قلبی می باشد بطور معمول یک فرد درشرایط طبیعی و عادی متوجه نفس کشیدن خود نمی شود . احساس نامطبوع از تنفس یا احساس ناراحتی هنگام تنفس را تنگی نفس می گویند .معمولا می تواند ناشی از بیماری قلبی باشد که در بیماران مبتلا به نارسایی قلب اختلال شدید دریچه های قلب بیماریهای عروق کرونر - افزایش ضخامت دیواره های قلب یا کاهش کمپلیانس عضله قلب بیماریهای عضله میوکارد یا کاردیومیوپاتی بیماریهای پرده پریکارد قلب و...سبب کاهش بازده قلب و کاهش خونرسانی به عضلات و ریه ها و ...ایجاد تنگی نفس می شود و از طرفی بیماریهای قلبی سبب افزایش فشارسمت چپ قلب و انتقال این فشار به مویرگهای ریوی و احتقان عروق ریه و بدنبال آن تراوش مایع به فضای آلوئولی ریه و اختلال در تبادلات گازی ریه می شود واین پروسه منجر به هیپوکسی و زجر تنفسی یا تنگی نفس می شود.تنگی نفس ناشی ازبیماری قلبی معمولا به هنگام فعالیت بدنی یا فعالیت بیش از کار معمول روزانه یا هنگام بالا رفتن از سطح شیب دار یا پله ها رخ می دهد البته در افراد مبتلا به بیماری شدید قلبی ممکن حتی درحال استراحت یا حتی دراز کش هم تنگی نفس دارند بطوری که درافراد مبتلا به نارسایی قلب اغلب هنگام خواب باید روی دو بالش یابیشتر بخوابند بعضی از این بیماران چند ساعت پس از شروع خواب با تنگی نفس حمله ای شبانه بدلیل توزیع مجددمایع ادم محیطی در وضعیت دراز کش به پشت از خواب بیدار می شوند .البته بعضی بیماران مبتلا به بیماری مزمن انسدادی ریه نیز که سابقه بیماری ریوی و مصرف سیگار همراه با سرفه های خلط دار مزمن و شبانه و خس خس سینه دارند دیده می شود .علاوه بر بیماریهای قلبی تنگی نفس دربیماریهای ریه یا بیماریهای دیواره قفسه سینه کم خونی چاقی مفرط فقدان آمادگی جسمانی و در اختلالات هیجانی و اختلال غدد مثل کم کاری تیروئید نیز دیده می شود .شروع ناگهانی تنگی نفس با یا بدون درد قفسه سینه ممکن علامت آمبولی ریه باشد .تنگی نفس همراه با سرفه خلط دار اغلب ناشی از بیماری ریه است .تنگی نفس همراه با خلط خونی معمولا بدلیل بیماری ریوی است .البته گاهی در بیماران مبتلا به ادم ریه یا تنگی دریچه میترال نیز خلط خونی دیده می شود .مواردی تنگی نفس که باید توسط بیمار و پزشک جدی گرفته شود: تنگی نفس ناگهانی تنگی نفس همراه با درد قفسه سینه تنگی نفس همراه با خلط خونی تنگی نفس با شروع جدید بخصوص با فعالیت تنگی نفس های حمله ای یا شبانه و.... دکتر مهدی طرزی - جراح زیبایی بینی تغذیهتغذیه پوست و موپوست و مو گوش ، حلق و بینیگوش ، حلق و بینی جراحیجراحی بهداشت و سلامتبهداشت و سلامت طب فیزیکیطب فیزیکی دهان و دنداندهان و دندان

درمان تنگی نفس در بیماری قلبی

خون وریدی که در وضعیت خوابیده رخ می دهد موجبتنگی نفس گاهی به خاطر بیماری قلبی ایجادمیشود. این حالت اغلب هنگام فعالیت بدنی رخ می دهد، اما در بیماران شدید قلبی ممکن است حتی در حال استراحت نیز رخ دهد. چون افزایش بازگشت  خون وریدی که وضعیت خوابیده رخ می دهد موجب تنگی نفس خواهد شد. بیماران مبتلا به نارسایی قلب هنگام خواب، سر خود را بر روی دو بالش یا بیشتر و به طور کلی روی بلندی قرار دهند تا از تنگی نفسی رنجنبرند یا لااقل رنج کمتری به آنان برسد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد