علل سوء مصرف مواد چیست


علل سوء مصرف مواد چیست

علل سوء مصرف مواد چیست

 عامل سببی در پیدایش اختلال مصرف مواد مؤثر است: فراهم بودنماده و مصرف آن توسط همتاها؛ وقتی به دو شرط مزبور شرایط نامساعد زندگی یا زندگی خسته کننده و ملال آ ور اضافه شود، غالبا اختلال مصرف مواد حاصل میگردد.سوء مصرف مواد(سوء مصرف مواد مخدر) به استفاده از ماده مخدر به صورتی که در آن مصرف کننده ماده را به مقدار یا روشی که برای خودش یا دیگران مضر است مصرف میکند گفته میشود که شکلی از اختلال های مربوط به مواد است.تعاریف متفاوتی برای سوء مصرف مواد مخدر در بهداشت عمومی،پزشکی و زمینه های عدالت و کیفری استفاده میشود. در بعضی مواقع وقتی که فرد تحت تاثیر مواد مخدر است جرم یا رفتار های ضد اجتماعی از او سر میزند و امکان دارد که برای او تعقیرات شخصیتی بلند مدت هم رخ دهد.علاوه بر امکان آسیب های فیزیکی ، اجتماعی و روانی ، استفاده از بعضی مواد ممکن است به مجازات های کیفری منجر شود اگرچه این بحث بستگی به قوانین قضایی آن محل دارد.

شايعترين مواد مورد مصرف

مواد مخدر بیشتر با این واژه ها شناخته میشوند : الکل,باربیتوراتها، بنزودیازپین ها، حشیش، کوکائین،متاکوالون،تریاک و آمفیتامین های جایگزین.علت دقیق سوء مصرف مواد مشخص نیست که میتواند یکی از این دو تئوری باشد : یا یک حالت ژنتیکی است که از دیگران یاد گرفته میشود یا یک عادت است که اگر اعتیاد فراتر برود خود را به شکل یک بیماری مزمن ناتوان کننده آشکار میسازد.در سال ۲۰۱۳ اختلالات مصرف مواد باعث مرگ ۱۲۷,۰۰۰ نفر شد با مقایسه با سال ۱۹۹۰ که این آمار ۵۱,۰۰۰ نفر بود .اختلال مصرف کوکائین باعث مرگ ۴۳۰۰ نفر و اختلال مصرف آمفتامین باعث مرگ ۳۸۰۰ نفر و همینطور اختلال مصرف الکل باعث مرگ ۱۳۹,۰۰۰ نفر دیگر شد.

علائم و نشانه هاي مصرف مواد مخدر

در ابتداي شروع مصرف, نمي‌توان از روي مشخصات ظاهري به اعتياد افراد پي برد, ولي با ادامه مصرف مواد, رفتارهايي در فرد ايجاد مي شود كه ممكن است ما را به اعتياد او مشكوك كند.دانستن اين نشانه ها, خانواده ها را در شناسايي اعتياد اطرافيان ياري مي دهد. هيچ گاه نبايد با يك علامت, برچسب اعتياد به افراد زد، بلكه بهتر است خانواده ها مراقبت بيشتري از فرد به عمل آورند و پس از ديدن چند مورد از رفتارهاي زير، موضوع را با پزشك مركز بهداشتي درماني در ميان بگذارند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد