علل شایع سرطان


علل شایع سرطان

علل شایع سرطان

  اگر با داشتن رژیم غذایی غنی از مواد ضداکسایش و مواد محرک ایمنی، دستگاه ایمنی خود را سالم و قوی نگاه دارید، و تا حد امکان از سرطان زاهای شناخته شده دوری کنید، احتمال نجات از چنگال سرطان برای تان بسیار زیاد خواهد بود. نگرش مثبت و بدون تنش هم دست در دست عوامل تغذیه ای، شما را در دوری از بیماریها و سرطان یاری میکند. به هر حال، آگاه بودن ازسرطان زاهای شناخته شده بسیار ضروری است. سرطانزاها مواد یا عواملی هستند که باعت ایجاد سرطان می شوند. تماس مداوم با سرطانزاها، سرانجام دستگاه ایمنی را ضعیف کرده و دری به روی  بیماری بازمیکند. شواهد تازه نشان میدهند که لااقل یک سوم سرطان های منجر به مرگ در سال ۲۰۰۳ به طرقی به تغذیه، چاقی» سرطانزاها، و عوامل شیوه زندگی مربوط دیگر آنها پیشگیری کرد. همینطور، میتوان با کمتر قرار گرفتن در Ulle آفتاب از بروز بیشتر سرطانهای پوست جلوگیری کرد. بیشتر آسیب دیدن ژنها یا DNA (اطلاعات ژنتیکی درون سلولها بوده ا ست سرطانهاى امروزی از دراثر عوامل درونی مثل هورمونها یا بیرونی مثل تماس مکرر با سرطانزاها ناشی می شوندالکلالکل به عنوان یک تقویت کننده مواد سرطان زا شناخته می شود امروزه زنانی که الکل زیاد مصرف میکنند بیشتر مردان هم بیشتر گرفتار سرطان های کبد، حنجره، حلق و مری میشوند. ترکیب مصرف زیاد الکل و کشیدن سیگار خطرناک است. گمان میرود الکل لایه روغنی سلولهای دهان و گلو را ریخته و به امکان ورود عوامل سرطان زای موجود در توتون و تنباکو به درون آنها کمک کرده و باعث ایجاد سرطانهای گلو، حنجره، زبان و مری می شود. مصرف زیاد الکلی هم به تنهایی سرطان های حلق، مری، کبد، حنجره و حتی پستان را .باعث می شود عوامل هیجانیعواملی روان شناختی، عاطفی و رفتاری مثل ناراحتی مداوم میتواند به بروز سرطانکمک کند. تنش مزمن و فشار روانی درمان نشده میتوانند با تغییر تعادل هورمونی، دستگاه ایمنی را سرکوب کرده و به بیماری و احتمالاً سرطان منجر شوند. تنفر، خشم عمیق، فقدان یک عزیز، غمگینی، افسردگی و رنج های برطرف نشده زندگی فرد، از دیگر حالاتی هستند که ممکن است به بروز بیماری منجر شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد