علل علنی کردن بیماری ام اس در محل کار


علل علنی کردن بیماری ام اس در محل کار

علل علنی کردن بیماری ام اس در محل کار

 

در اینجا به ذکر بهترین دلایل علنی کردن بیماریتان در محل کار می پردازیم:

شما دارای علایم قابل مشاهده هستید. بعد از اینکه دچار علایمی می شوید که توسط دیگران قابل رؤیت است یا ایجاب میکند که از وسایل کمک حرکتی استفاده کنید، شاید بهتر باشد قبل از اینکه دیگران به نتیجه ی خاصی برسند، به آنها در این باره توضیح بدهید.

به خصوص اگر دیگر نمی توانید مثل گذشته استوار روی پاهایتان بایستید، شایسته است این اطمینان خاطر را ایجاد کنید تا هیچ کسی به اشتباه فکر نکند عدم تعادلتان به خاطر مصرف الکل یا مواد مخدر است. سودمندی تان کاهش یافته یا روزهای کاری زیادی را از دست می دهید. اگر نگرانید که کارایی تان مثل گذشته نیست، فکر خوبی است که موضوع را به رئیستان بگویید، قبل از آنکه او موضوع فوق را با شما مطرح کند. اما، قبل از شروع بحث با او، اطمینان حاصل کنید که آمادهاید درباره ی نوع مشکلات و راهکاری که برای آن اندیشیدهاید، توضیح دهید. هر رئیسی از شنیدن اینکه برای حل مشکل نقشهای دارید، احساس بهتری خواهد یافت.

وقتی روراست درباره ی مسائل صحبت کنید، احساس راحتی بیشتری می کنید. شاید این گونه روکوراست صحبت کردن در مورد مسائل، روش زندگی تان باشد. شاید احساس کنید محیط کاری تان به گونهای است که رک گویی و راستگویی مطلق، بهترین راهکار برای ادامه دادن است. بهترین ترفند خود را به کار ببندید، اما به خاطر داشته باشید حتی دلسوزترین کارفرماها هم وقتی ببینند منافعشان در خطر است، حمایتشان کاهش مییابد.

بعضی افراد به شدت بر این باورند که هنگام مصاحبهای شغلی باید بسیار صادق بوده و همه چیز را بگویند. این صداقت اگرچه قابل تحسین است، اما شاید هوشمندانه نباشد. به خاطر داشته باشید تحت قانون ADA یک کارفرمای مال اندیش نمی تواند تا زمانی که برای یک کار به خصوصی، نیاز به تسهیلات رفاهی مشهودی نداشته باشید، در مورد معلولیت تان از شما پرسشی بکند.

بنابراین، وقتی در فرایند مصاحبه یا کارتان نیاز به تسهیلات رفاهی ندارید، شاید بهتر باشد از مشکلات تان صحبتی به میان نیاورید. دلیلی ندارد مسئله ی ام اس را ضمیمه ی اطلاعات مربوط به سابقه ی کاری تان کنید! حتی اگر در سوابقتان وقفه ی خدمتی وجود دارد، مسئلهی تشخیص ام اسی را ضمیمه ی این سابقه ی خدمتی نکنید.

البته اگر در حین مصاحبه از شما دربارهای این وقفه سؤال شد، دروغ نگویید! در این صورت، این به خود شما ارتباط دارد که چه مقدار اطلاعات در اختیار طرف مقابل قرار دهید. می توانید به طور مثال، عنوان کنید که در طول آن مدت با مسئله ای در ارتباط با سلامتی تان مواجه بودهاید، یا اینکه به مسئله ی ام استان اشاره کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد