علل لرزش دست ها چیست؟


علل لرزش دست ها چیست؟

علل لرزش دست ها چیست؟

علل لرزش در دستها و عدم تعادل اندام فوقانی در برابر نگهداری اشیاء خارجی میتواند به دلیل اختلالات سیستم اعصاب مرکزی در مغز و یا اعصاب گردن دستها و یا بروز تنش های روحی و اضطراب باشد. همچنین ضعف عضلانی و عصبی دستها و سابقه ضربه به گردن و دستها میتوانند در تشدید بروز لرزش دستها دخالت داشته باشند.پرکاری تیروئید و برخی بیماریهای داخلی و هورمونی نیز میتوانند دخیل باشند. هرچند در برخی موارد نیز هیچ دلیل جدی و بیماری خاصی در بروز آن سهیم نیستند و بیماری خود به خود بهبود مییابد. البته ابتدا شایسته است یک داروی ضعیف متعادل کننده اعصاب و اضطراب را تحت نظر پزشک استفاده نمائید و سپس نتیجه را با پزشک معالجتان در میان گذارید. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد