علل وجود کرم در بچه چیست؟؟


علل وجود کرم در بچه چیست؟؟

علل وجود کرم در بچه چیست؟؟

 

علامتی که دلیل وجود کرم در بچه باشد، چیست و از کجا بفهمیم که بچه دچار انگل است؟

اگر بچه ای شکایت از خارش و یا سوزش مقعد دارد و یا ضعیف و بی اشتها و یابرعکس، پرخور و رنگپریده و یا اسهال و یبوست متناوب دارد، باید امتحان مدفوع انجام شود.

آیا تمام کرم ها یک نوع است؟

آسکاریس، اکسیوریا کرمک.

ظاهرا به نظر میرسد که طفل دچار کرم باشد ولیکن در امتحان مدفوع، تخم انگل دیده نشده است، علت آن چیست؟

ممکن است مدفوع گرفته شده پس از مدتی به آزمایشگاه فرستاده شود و باعثشود که تخم انگل دیده نشود. لذا بهتر است مدفوع را تازه و ترجیحا کمتر ازنیم ساعت به آزمایشگاه فرستاد. از طرفی، ممکن است در یک نمونه گرفته شده تخم انگل نباشد لذا نیاز به تکرار نمونه باشد.

چگونه طفل به کرم مبتلا می شود؟

به وسیله خوردن آب آلوده و یا مواد غذایی آلوده به تخم انگل، درنتیجه تخمانگل وارد بدن شده و پس از شیر مراحل تکاملی، در روده تبدیل به کرم کاملمی شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد