علل و درمان انواع پارگی ها در طول زایمان


علل و درمان انواع  پارگی ها در طول زایمان

علل و درمان انواع پارگی ها در طول زایمان

 

اکثر پارگی هایی که در طول زایمان به وجود می آید، در پرینه یا باز شدگی های اپیزیوتومی است.  گاهی، مخصوصا هنگامی که جثه ی بچه درشت است یا زایمان طبیعی با ابزار کمکی دارید، پارگیها در نقاط دیگری از جمله دهانه ی رحم، دیواره ی مهبل، لبها یا در بافت اطراف پیشابراه به وجود می آید.

پزشک شما پس از وضع حمل، مجرای زایمان را به دقت بررسی می کند و هر نوع پارگی ای را که به ترمیم نیاز داشته باشد، میدوزد. این پارگیها معمولا به سرعت ترمیم می شود و تقریبا هرگز موجب بروز مشکلات دراز مدت نمی شود.

کنترل مرحله ی دوم دردی که طولانی شده است اگر اولین فرزند خود را به دنیا می آورید و بیش از دو ساعت (یا در صورتی که اپیدورال کرده اید، سه ساعت در مرحله ی دوم باقی بمانید، درد طولانی قلمداد می شود. در صورتی که دومین یا چندمین فرزند خود را به دنیا می آورید، طول کشیدن مرحلهی دوم به اندازهی یک ساعت نیز در صورتی که اپیدورال کرده اید، دو ساعت)، طولانی قلمداد می شود.

مرحله ی دوم طولانی ممکن است به خاطر عدم انقباضات کافی یا عدم تناسب سر با لگن باشد  گاهی سر بچه در وضعیتی است که مانع از پایین آمدن بیشتر می شود. اکسی توسین (پیتوسین) می تواند مؤثر باشد، یا ممکن است پزشک شما سعی در چرخاندن سر بچه کند. همچنین ممکن است برای فشار اوردن کارامد سعی در تغییر وضعیت خود بکنید.

گاهی اوقات فورسپس (به «نوع کمک کننده: زایمان طبیعی با ابزار کمکی» بعدا در این فصل رجوع کنید. در صورتی که سر بچه به مقدار کافی در مجرای زایمان پایین باشد، به کمک می آید. اگر تمام موارد ناموفق باشد، ممکن است دکترتان به انجام سزارین توصیه کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد