علل و  علایم بواسیر، بواسیر خونی چیست ….؟؟


 علل و  علایم بواسیر، بواسیر خونی چیست ….؟؟

 علل و  علایم بواسیر، بواسیر خونی چیست ....؟؟

 

عوامل ایجاد یا تشدید کننده:

ایستادن به مدت طولانی، وراثت ، رژیم غذایی نامناسب (شامل مواد حجیم، ثقیل، چرب)، بلند کردن  وسایل سنگین، یبوست، اسهال طولانی، حاملگی، زایمان، عفونت روده، سرطان انتهای روده، تومورهای لگنی، نارسایی قلبی، افزایش فشار خون ، ورید  باب، توقف طولانی در توالت، توالت های شرقی، فعالیت های بسیارشدید و طولانی، سمبوسه، سیر، نمک زیاد، تریاک، سیگار، تخم مرغ، کنسرو، ترشی، فلفل، سوسیس، کالباس، پیتزا، ساندویچ، قارچ، سس، کمبود ویتامین ۱ B ادویه (فلفلی، دارچین،...).

درمان:

مصرف میوه و سبزی به مقدار زیاد و استفاده از ملین ماهی (آب آلو، خیسانده پره های فلوس یا جوشانده سنا)،جوشانده تخم کلم (شش نوبت در روز)، روزی دو قاشق روغن زیتون به همراه مصرف تره به مقدار زیاد و برگ تربچه و نعناع، آب انگور ، پودر شیرین بیان را در شیر یا آب داغ حل کنید هر روز میل داروزی یک قاشق «پودر پوست هلیله زرد (۵ گرم) + مقل ازرق  ⅖ گرم) + عسل»، مالش با روغن پیه گوسفند (هر روز)، «آرد نان + فرق کاسنی» را خمیر کنید و به آن روغن زیتون تصفیه شده اضافه کنید و با کمی پودر میخک روزی دوبار ضماد کنید؛  مرهم مسقط  بواسیر، معجون مقل، اطریفل مقل، قرص قابض حکیم مؤمن، سفوف قراط، چرب کردن موضع (حتی با روغن نباتی)، مالش پودر برگ اکلیل الجبل بر موضع، جوشانده «بسفایج (۵ گرم) + عناب (۷ گرم)» روزی سه بار)، فیتیله  «بنج + انجیر»، ضماد جوشانده برگ ترشک با براده  آهن در آب، ترمس را بجوشانید و سپس با سرکه و عسل مخلوط و ضماد کنید؛ ضماد پیه مرغابی + افیون، مالش با پودر زاجسبز و سفید، زرنیخ+ روغن گل سرخ + صبر زرد + آب تره حب البان، شیاف «سورنجان پودرشده + روغن گوسفند»، «سیاه دانه  سوخته + آب جوشانده مورد»، ضماد «صبر زرد + آب  تره+ سلج الحیه»، ضماد صنوبر، روزی یک لیوان آبغوره، ضماد بر مورد، نخود سبز، نعناع تازه، جوشانده گل همیشه بهار، هلوی رسیده  (حتماً هسته  آن را در بیاورید)، بین هر وعده غذا مصرف یک کپسول  پرشده از پوست هلیله  زرد + سورنجان + صبر زرد (به مقدا رمساوی).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد