علل و منشا درد در افراد مبتلا به ام اس


علل و منشا درد در افراد مبتلا به ام اس

علل و منشا درد در افراد مبتلا به ام اس

 

رفع مشکل علایم حسی و درد

ام اس میتواند باعث بروز تغییرات متفاوتی گردد، اغلبشان آزاردهنده بوده و باعث ناراحتی است، اما خطرناک نیست. به عبارت دیگر، ممکن است از وجودشان بیزار باشید ولی دلیل شاخصی برای پیشرفت بیماری به حساب نمیآید و عموما غیرقابل تحمل نیست. به عنوان مثال بیحسی و احساس گزگز در اندام ها خیلی شایع است.

دیدگاه پزشک، هیچ کدامشان احتیاج به درمان ندارد مگر اینکه موجب زحمت فرد شود، که در این صورت تجویز یک دوره ی کوتاهمدت دوزبالای کورتیکو استروئیدها ممکن است کمک کننده باشد.

در مورد درد، شایسته است توجه ویژهای به آن شود زیرا میتواند باعث آشفتگی، ناتوانی و افسردگی انسان شود - و چه کسی بدان احتیاج دارد؟ برای سالیان سال، به افراد گفته می شد که اماس موجب درد نمی شود. خوب، باید گفت که می تواند باعث درد شود و بروز این درد تأثیر مهمی میتواند بر کیفیت زندگی فرد داشته باشد. حداقل ۵۰٪ مبتلایان به ام اس تجربه ای از درد را در برههای از بیماری شان ذکر می کنند. درد ناشی از ام اس را میتوان به دو نوع اصلی زیر تقسیم کرد:

درد اولیه: این درد که به آن درد نوروپاتیک (neuropathic pain) (درد عصبی م.) هم می گویند به دلیل التهاب و دمیلیناسیون در مسیر اعصاب حسی مغز و طناب نخاعی به وجود میآید. به عبارت دیگر، این نوع درد یک منشأ عصبی دارد

درد ثانویه: این نوع درد به صورت غیرمستقیم به دلیل عوامل دیگری رخ میدهد. به عنوان مثال، اگر وضعیت بدنی تان در اثر ضعف یا سفتی پاهایتان تغییر کرد، ممکن است به دنبال آن دچار درد در ناحیه ی پشت یا لگن شوید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد