علل پوسیدگی دندان 


 علل پوسیدگی دندان 

 علل پوسیدگی دندان 

 

با در هم رفتن و جفت شدن کاسپهای دندانهای مقابل غذا جویده و خورده می شود. شیارهای سطح جونده محلی مستعدی برای تجمع غذا در بروز پوسیدگی دندان می باشد.

هر کدام از دندانها در عمل جویدن و خورد کردن غذا نقش خاصی به عهده دارند. دندانهای قدامی کار بریدن و پاره کردن غذا، دندانهای آسیای کوچک کار خرد کردن غذا و دندانهای آسیای بزرگ کار آسیاب کردن و آماده بلع نمودن غذا به عهده دارند. هنگام جویدن دندانهای بالا و پایین به گونه ای درهم می روند و جفت می شوند که هر دندان با دندان مقابل خود فقط در سه نقطه بسیار ریز در تماس قرار می گرید.

دندانهای آسیا فشار بسیار زیادی به غذا وارد میکنند. هر گاه یک دندان آسیا از دست رفته باشد، کار خرد کردن و آسیاب کردن غذا دچار اختلال میگردد. جفت شدن دندانها به حدی حساسی و دقیق است که هر گاه هنگام پرکردن یک دندان به اندازه یک دهم میلیمتر یک دندان بلندتر قرار گیرد، باعث ناراحتی می شود. آناتومی سطح جونده دندانها به نحوی طراحی شده است که اگر کوچکترین تغییری در آن به وجود آید، ضمن کاهش قدرت جویدن، انسان احساس ناراحتی می کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد