علل کمبود فاکتور داخلی و عواقب آن …


علل کمبود فاکتور داخلی و عواقب آن …

علل کمبود فاکتور داخلی و عواقب آن ...

فاکتور داخلی (Intrinsic factor)

ماده ای است که از مخاط معده ترشح شده و برای جذب ویتامین ب ۱۲ در روده مورد نیازمی باشد.

از آنجا که مقدار ویتامین ب ۱۲ که روزانه برای بدن لازم است بسیار ناچیز میباشد، معمولاً کمبود یا اختلال جذب این ویتامین تا مدتها مشخص نمی شود.

ومورهای معده و یا اختلال در کار سلول های این عضو میتوانند از جمله علل کمبود این فقدان فاکتور داخلی به هر دلیل باعث عدم جذب ویتامین ب ۱۲ شده و در نتیجه نوعی کم خونی بوجود می آید که به کم خونی کشنده (بدخیم) معروف است. راه درمان این بیماری، مصرف مقدار بیشتری آهن و ترکیبات حاوی ویتامین ب ۱۲ است.

فاکتور داخلی (intrinsic factor) یک موکوپروتئین مترشحه از سلول‌های جداری معده است که به ویتامین B۱۲ موجود در غذا متصل میشود و جذب آن را به میزان زیادی افزایش میدهد. جذب ویتامین B۱۲ متصل شده به فاکتور داخلی بطور فعال در ناحیهٔ انتهایی ایلئوم صورت میگیرد.

سلولهای کناری یا پاریتال در تمام قسمتهای غدد معدی یافت می‌شوند و مسئول ترشح اسید معده و همچنین فاکتور داخلی هستند . عوامل مؤثر بر افزایش ترشح اسید معده مانند گاسترین موجب افزایش ترشح فاکتور داخلی نیز میشوند. در صورت عدم ترشح این فاکتور، جذب ویتامین B۱۲ مختل شده و تولید هموگلوبین صورت نمی‌گیرد و یک نوع کم خونی بنام کم‌خونی پرنیشیوز بوجود می‌آید.

چرخه جذب ویتامین ب۱۲ ویتامین B۱۲ موجود در غذا پس از ورود به بدن ابتدا با پروتئین Haptocorrin (فاکتورR یا ترانس کوبالامین یک) ترشح شده از غدد بزاقی پیوند میشود. در معده این ترکیب دست نخورد میماند و پس از ورود به دئودنوم بر اثر عملکرد آنزیمهای پانکراس هاپتوکرین تجزیه میشود و ویتامین B۱۲ به فاکتور داخلی متصل میشود. در قسمت انتهایی ایلئوم کمپلکس فاکتور داخلی + ویتامین B۱۲ با انتقال فعال وارد سلولهای جدار روده میشود. در داخل سلولها ویتامین B۱۲ از فاکتور داخلی جدا میشود و به پروتئین دیگری بنام ترانس کوبالامین دو متصل میشود . ترکیب این دو از روده به کبد منتقل میشود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد