علل کچلی ریش و سیبل چیست…؟؟


علل  کچلی ریش و سیبل چیست…؟؟

علل  کچلی ریش و سیبل چیست...؟؟

  این نوع کچلی را RingWOrm of beard و Barbersitch نیز مینامند، بیشتر در جوامع روستایی دیده می شود، بیماری دارای دو فرم سطحی و عمقی میباشد در فرم سطحی ابتدا ضایعات حلقوی به شکل ماکول میباشند و سپس به صورت پاپول در میآیند که توأم با ریزش مو، خارش، شوره و پوسته می باشند، عامل این فرم بیشتر T, Rubrum میباشد. فرم عمقی به صورت فوایکولیت هایی دیده میشود که ممکن است به صورت kerion باشد اگر فرم عمقی خیلی شدید باشد می تواند لنفانژیت و لنفادنیت نیز ایجاد کند. فرم عمقی بیشتر توسط عوامل حیوان دوست وخاک دوست، ایجاد میشود.درمان: گریزئوفولوین: بعد از بهبودی باید درمان را ۲ الی ۴ هفته ادامه داد تشخیص آزمایشگاهیکسی که برای کچلی به آزمایشگاه مراجعه میکند حتماً باید چند روزی حمام نکرده باشد و از داروها استفاده نکرده باشد. از نظر تشخیص در مورد کچلی های سر و ریش و سبیل یکسان عمل می شود. در آزمایشگاه ابتدا با قیچی استریل موهای قسمت آلوده را کوتاه میکنند و بعد با گاز آغشته به الکلی ۷۰٪، سطح ضایعه را پاک میکنند تا چربی های سطح پوست و فلور نرمال کم شود. سپس با اسکالپلی استریلی پوست سر را می تراشند و بعد با موچین تعداد زیادی از موهای آلوده برداشته می شود. در نوع اکنوتریکس موهای شکسته در نوع آندوتریکس لکه های سیاه و در نوع FaVUS ضایعات زردرنگ SCulata ناحیه اصلی برداشتی را تشکیل میدهند. نمونه ها دو قسمت می شوند: الف) یک قسمت برای آزمایش مستقیم روی لام گذاشته شده پتاس ٪۱۰ به آن اضافه میکنند و عناصر قارچی به صورت شفاف دیده میشوند. در حالت اندوتریکس، ساقه مو به علت تعداد زیاد اسپورها به حالت خمیده دیده میشود و چون ساقه مو به فرم انفجاری میشکند بنابراین ممکن است دستجات زنجیری اسپورها روی پوسته ها هم ریخته شود. در فرم فاووس فقط میسلیوم هایی به صورت لوله های توخالی دیده می شود ممکن است کوئیدیاها و آرتروکونیدی هم دیده شود. ب) بقیه نمونه کشت داده میشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد