علل گرایش بیماران به استفاده از دندان مصنوعی


علل گرایش بیماران به استفاده از دندان مصنوعی

علل گرایش بیماران به استفاده از دندان مصنوعی

 

پروتز کامل (دندان مصنوعی کامل)

این نوع پروتز در افرادی بکار میرود که همه دندانها را کشیده و هیچ دندانی در دهان ندارند. متأسفانه بعضی افراد بدون توجه به مشکلات و عيوب دندان مصنوعی غالبا به سلیقه خود اقدام به کشیدن دندانهای باقیمانده در دهان خود و گذاشتن دندان مصنوعی می نمایند.

این افراد گمان میکنند با این کار از مشکلات دندانهای طبیعی پوسیده و فاسد خود راحت شده و دندانهای مصنوعی جای دندانهای طبیعی را می گیرد. متأسفانه این کار به قدری رایج شده که بسیاری از بیماران قبل از مشورت با دندانپزشک خود تقاضای کشیدن دندانهای باقیمانده و گذاشتن دندانهای مصنوعی را می کنند.

 همکاران عزيز دندانپزشک باید اینگونه بیماران را از مزایای دندانهای طبیعی و در مقابل معایب دندانهای مصنوعی آگاه نموده و سعی کنند آنها را به معالجه دندانهای باقیمانده و حفظ آنها و استفاده از انواع دیگری از پروتز تشویق نمایند.

یکی از علل گرایش بیماران به استفاده از دندان مصنوعی عدم آگاهی آنان است و علت دیگر آن تجربه بدی است که از دندانهای طبیعی خود دارند. باید دانست که حتی اگر یک دندان سالم و عاری از هر گونه مشکل در دهان وجود دارد، می توان از آن برای ساختن یک پروتز پارسیل استفاده کرد و به بیمار اجازه داد سالها از وجود همین یک دندان هم به نحو احسن استفاده نماید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد