عوارض انسداد ادراری چیست؟


عوارض انسداد ادراری چیست؟

عوارض انسداد ادراری چیست؟؟ 

رکود ادراری باعث عفونت می شود که می تواند در تمام مسیر سیستم ادراری پخش شود و ریشه کن کردن آن تا وقتی که انسداد برطرف نشده، غیرممکن است. اغلب ارگانیسم های مهاجم، اوره از مثبت هستند (نظیر پروتئوس و استاف طلایی) و منجر به قلیایی شدن ادرار می شوند.در این حالت در این ادرار قلیایی نمک های کلسیم به راحتی رسوب نموده سنگ های مثانه یا کلیه را تشکیل میدهند. پیونفروز مرحله نهایی عفونت کلیه همراه با انسداد می باشد. کلیه در این حالت فاقد عملکرد بوده به وسیله چرک غلیظ پرشده است. عکس ساده کلیه ممکن است نمای urogram alir که به وسیله ارگانیسم های مولد گاز تولید می شود را نشان دهد. .درمان ۱ - برطرف کردن انسداد ۲ - ریشه کن کردن عفونت

انسداد مجاری ادرار و هیدرونفروز

انسداد در مسیر جریان ادرار، همراه با متوقف شدن ادرار  و افزایش فشار  در دستگاه ادراری، عملکرد کلیه ها و مجاری ادراری را مختل  می سازد و علت شایعنارسایی حاد و مزمن  کلیوی محسوب  می شود.

با  برطرف شدن  زودرس انسداد، نقایص عملکرد سیستم ادراری معمولاً به طور کامل برطرف  می شوند ولی انسداد مزمن به از بین رفتن دایمی توده ی کلیوی(آتروفی کلیه) و توانایی ترشحی و نیز افزایش استعداد به عفونت موضعی و تشکیل سنگ می آنجامد.

تشخیص زودرس و درمان فوری انسداد از بروز اختلال در ساختار و عملکرد کلیه پیشگیری می کنند.*نقایص مادرزادی مختلف حالب، قسمت خروجی مثانه و پیشابراه و نیز نقایص اکتسابی درونزاد و برونزاد سه قسمت مزبور همگی از علل مکانیکی شایع انسداد مجاری ادرار  هستند که به دلیل مفصّل و تخصصی  بودن، به ذکر آنها نمی  پردازیم.

هنگامی که انسداد(اعم از مکانیکی یا عملکردی) در بالاتر  از سطح مثانه روی  دهد، اتساع یک طرفه ی حالب(هیدرواورِتِر؛hydroureter ) و اتساع  سیستم لگنچه ای – کالیسی( سیستمpyelocalyceal ) یعنی هیدرونفر(hydronephrosis) ایجاد می شود. ضایعات ایجاد شده در سطح مثانه  یا پایین تر از آن موجب گرفتاری دوطرفه خواهند شد.

علل انسداد مجاری ادرار

علل انسداد مجاری ادرار در دوران کودکی عبارتند از ناهنجاری های مادرزادی(مانند تنگی حالب به لگنچه) و غیرعادی بودن محل حالب.بازگشت(ریفلاکس؛reflux ) ادرار از مثانه به حالب، علت  شایع هیدرونفروز در دوران  قبل  از تولد است و در صورت  شدید بودن میتواند منجر به بروز عفونت های ادراری عودکننده و ایجاد بافت جوشگاهی(اِسکار) در دورا ن کودکی شود. هیدرونفروز جنین در رحم مادر ممکن استبا کاهش حجم مایع آمینون و عوارض تنفسی در جنین همراه  باشد.

اختلال عملکردی جریان ادرار معمولاً در اثر اختلالات حالب و مثانه ایجاد می شود. این اختلالات عبارتند از: مثانه ی نوروژنیک که اغلب با غیرفعال بودن حالب همراه است و بازگشت(ریفلاکس) ادرار از مثانه به حالب. ریفلاکس در کودکان شایع تر  است و میتواند به هیدرواورتر شدید یک  طرفه یا دوطرفهو هیدرونفروز منجر شود. غیرطبیعی بودن محل ورود حالب به مثانه شایع ترین علت اختلال مزبور است.

 علایم و نشانه های انسداد مجاری ادرار عبارتند از:

درد(در اثر اتساع سیستم جمع آوری ادرار یا کپسول کلیوی)،ازُتمی(افزایش ازت  خون)، کاهش حجم ادرار یا  فقدان ادرار، ازدیاد فشارخون و دفع  سدیم در ادرار. شدت درد، بیشتر تحت تأثیر سرعت ایجاد اتساع قرار دارد تا میزان اتساع. در صورت وجود انسداد در قسمت بالای مثانه( مثلاً در موارد گیرکردن سنگ در حالب)، درد قولنجی(موسوم بهrenal colic ) ایجاد می شود  که نسبتاً یکنواخت و مداوم است و اغلب به  پایین  شکم، بیضه ها( در جنس مذکر) و لب های فرج(در جنس  مؤنث) منتشر  می شود.

معمولاً درد ناشی  از بازگشت ادرار از مثانه به حالب  به  صورت دردپهلو، فقط  در زمان ادرار کردن احساس  می شود.

تشخیص انسداد مجاری ادرار به وسیله تهیه شرح حال، معاینه، آزمایش کامل ادرار(که وجود خون، چرک و باکتری را در ادرار  نشان می دهد)، و رادیو گرافی ساده شکم که (می تواند سنگ های کلیه  یا حالب یا مثانه را نشان دهد داده می شود. سونوگرافی برای تشخیص هیدرونفروز، تقریباً ۹۰ درصد اختصاصی و حساس است ولی معمولاً حالب را نشان  نمی دهد. در بعضی موارد انجام پیلوگرافی داخل وریدی(IVP یا به اصطلاح عکس رنگی کلیه)، محل انسداد را نشان می دهد.

سیستواورتروگرافی در زمان ادرار کردن برای تشخیص بازگشت(ریفلاکس) ادرار از مثانه به حالب و انسداد گردن مثانه و انسداد پیشابراه ارزشمند است. از سی تی اسکن برای تشخیص علل اختصاصی داخل شکمی و پشت صفاقی انسداد مجاری ادرار  استفاده می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد