عوارض توده بیضه اسپرماتوسل چیست…؟؟


عوارض توده بیضه اسپرماتوسل چیست…؟؟

عوارض توده بیضه اسپرماتوسل چیست...؟؟

 یک توده کیستیک بدون درد محتوی اسپرم می باشد. این توده، درست در بالا و پشت بیضه واقع شده ولی مجزا از آن می باشد، اغلب کمتر از ۱cm بوده، هرچند ممکن است آنقدر بزرگ باشند که با هیدروسل اشتباه شود. در معاینه وجود یک توده کیستیک که حرکت آزادانه داشته و نور را از خود عبور می دهد، آشکار می شود. معمولاً نیاز به درمان ندارد. تومورهای غـــلاف پوشاننده طناب اسپرماتیک (مزوتلیوما و فیبروما) ممکن است مشابه یک اسپرماتوسل سفت باشند، ولى فاقد مایع بوده و نور  را از خود عبور نمیدهند. در صورت شک در تشخیص، آسپیراسیون انجام می شود که در اسپرماتوسل، مایع شیری محتوی اسپرم به دست میآیدعلل اسپرماتوسل علت اسپرماتوسل نامشخص است. توده بیضه ممکن است به دلیل انسداد یکی از لوله های انتقال اسپرم در درون اپیدیدیم باشد. ضربه و التهاب نیز ممکن است در انسداد لوله های انتقال سپرم نقش داشته باشند.عوامل خطر عوامل خطر چندانی برای بروز اسپرماتوسل بجز افزایش سن وجود ندارد. ولیکن اسپرماتوسل ها غالبا در مردان بین سن ۲۰ تا ۵۰ سال یافت می شود.عوارض توده بیضه بعید است که اسپرماتوسل باعث عوارض شود.با اینحال، اگر اسپرماتوسل دردناک شود یا رشد کرده و آنقدر بزرگ شود که باعث ناراحتی شود، ممکن است برای برداشتن توده بیضه نیاز به جراحی شود. برداشتن اسپرماتوسل با جراحی ممکن است باعث آسیب اپیدیدیم یا لوله انتقال اسپرم (مجرای واز – مجرایی که اسپرم را از اپیدیدیم به آلت تناسلی منتقل می کند) شود.آسیب به هر کدام از این مجاری می تواند منجر به ناباروری شود. عارضه ی احتمالی دیگر که می تواند بعد از جراحی رخ دهد عود اسپرماتوسل است، اگر چه این حالت نادر است.آزمایشات و تشخیص برای تشخیص اسپرماتوسل، نیاز به معاینه توسط پزشک می باشد. اگرچه توده بیضه عموما دردناک نیست، ولی امکان دارد بهنگام معاینه توده توسط پزشک کمی احساس ناراحتی کنید.ممکن است برای تشخیص نیاز به اقدامات زیر باشد:عبور دادن نور دراین روش پزشک با چراغ قوه نور را از توده عبور می دهد. در اسپرماتوسل نور از مایع عبور خواهد کرد ولی اگر توده توپر باشد نور عبور نمی کند. سونوگرافی. اگر روش عبور دادن نور نتواند به تشخیص کمک کند، سونوگرافی می تواند کمک کننده باشد. در این روش با استفاده از امواج صوتی با فرکانس بالا، تصاویری ایجاد خواهد شد، که می تواند برای رد تشخیص تومور بیضه یا دیگر علل تورم کیسه بیضه کمک کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد