عوارض جانبی داروی بیماران ام اس 


عوارض جانبی داروی بیماران ام اس 

عوارض جانبی داروی بیماران ام اس 

 

مبتلایان به ام اس اغلب داروهای مختلفی مصرف می کنند که خوابآلودگی عارضهای جانبی خیلی از آنها است. پس هرچه داروهای بیشتری مصرف کنید، احتمال احساس خستگی شما بیشتر است. در اینجا به بعضی داروهایی اشاره میشود که میتواند باعث بروز احساس خستگی یا خوابآلودگی شود.

* سه داروی تعدیل کننده ی بیماری که از اینترفرون بتا ساخته میشود: آونکس، بتاسرون، وربیف. بروز خستگی به دنبال تزریق این سه دارو خیلی .شایع است

*. داروهایی که برای درمان سفتی به کار میرود، شامل باکلوفن (baclofen)، زانافلکس (zanafieX) (تیزانیدین: tizanidine) و والیوم (Valium) (دیازپام: (diazepam

* داروهایی که برای درمان درد به کار میرود، شامل نورونتین (Neurontin) (گاباپنتین: gabapentin)، تگر تول (Tegretol) (کاربامازپین: carbamazepine(cymbalta) tl - S 3 (Clonazepam telju,15)(Klonopin) ,15 (duloxetine sys)

بعضی از داروهایی که در درمان افسردگی مورد استفاده قرار میگیرد، شامل زولوفت (Zoloft) (سـرترالين: Sertraline)، پاکسـيال (paxil) پاروکستين (venalfaxine 3.5LJG) (Effexor) ...SKöl (paroxetine)

اگر خستگی مشکل ساز است، با پزشکتان در مورد داروها و زمان مصرفشان صحبت کنید. ممکن است با تنظیم و تعدیل دوز داروها و زمان تجویز شان بتوانید از عوارض جانبی بعضی از آنها بکاهید. همچنین ممکن است پزشک با جایگزین کردن داروی دیگری به جای داروی قبلی، بتواند خستگی و خوابآلودگی تان را کاهش دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد