عوارض جانبی ذات الریه چیست


عوارض جانبی ذات الریه چیست

عوارض جانبی ذات الریه چیست 

برخی از عوارض جانبی ذات الریه به قرار زیر است، اگرچه این عوارض ممکن است به علل دیگر نیز بروز کند:۱. آبسه ریوی: آبسه یک ناحیه محصور شده عفونی است که پر از چرک می باشد. آبسه های ریوی نادرند زیرا آنتی بیوتیکها معمولاً در مهار بیماری قبل از پیشرفت آن مؤثرند، ولی در صورت تأخیر در درمان یا ناتوانی بدنی آبسه ممکن است ایجاد شود. علائم عبارتند از لرز، تب، سرفه خلط دار، و گاهی خلط خونی، برای تعیین محل آبسه پرتونگاری از قفسه سینه معمولاً ضروری است. آبسه ریوی را اغلب می توان با آنتی بیوتیک تنها درمان کرد، اگرچه تخلیه از طریق جراحی ممکن است ضرورت یابد. ۲.آمپیم: این لغت به معنی تجمع چرک در حفره جنب (فضای کوچکی که بین ریه و دیواره قفسه سینه قرار دارد) است. درمان از طریق تخلیه چرک توسط سوزن یا لوله مخصوص معمولاً مؤثراست ۳. بیماری گشادی نایژه (برونش کتازی): این بیماری عارضه مزمنی است که در اثر عفونتهای مکرر ریه در طی سال های متمادی ایجاد می شود. نایژه گشاد و پر از ترشحات میگردد و منجر به سرفه مزمن خلط دار و ناتوانی می شود. شایعترین علت این عارضه بیماری فیبروز کیستی (Cystic fibrosis) است درمان بیماری گشادی نایژه مشابه آمفیزم  است. ۴. تجمع مایع در فضای جنب (پلورال افیوژن): این عارضه شبیه آمپیم است با این تفاوت که مایع موجود در حفره جنب صاف و روشن است و چرک نیست. علت معمول آن تحریک پرده جنب (غشایی که حفره قفسه سینه را میپوشاند) است. تومورها نیز باعث ایجاد تجمع ترشح در فضای جنب می شوند. ۵. ذات الجنب (پلورزی): این عارضه یک درد تیرکشنده و تیز است که معمولا با تنفس بدتر می شود. علت معمول آن التهاب پرده جنب در اثر عفونت، ضربه، و گاهی وجود هوا در حفره پلور (پنوموتوراکس) است. ممکن است مقداری مایع نیز همراه با التهاب در فضای پلور موجود باشد. هنگامی که علت زمینه ای بروز التهاب اصلاح شود درد فروکش میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد