عوارض داروهای ام اس در تغییر روابط جنسی


عوارض داروهای ام اس در تغییر روابط جنسی

عوارض داروهای ام اس در تغییر روابط جنسی

 

در فعالیتهای جنسی از یک روش استفاده کنید، دلیل نمیشود فکر کنید فقط همین یک روش برای این کار وجود دارد. کسی چه میداند که چند روش دیگر می توانید برای خود ابداع کنید.

*تغییرات شناختی می تواند باعث آشفتگی شما شود و به نوبه ای خود این موضوع باعث میگردد، مشکل بتوانید برانگیخته شوید، یا این حالت در شما استمرار پیدا کند. بنابراین، مهم است که در حین فعالیت جنسی محیطی برای خود به وجود بیاورید که افکارتان را منحرف نکند. تلویزیون را خاموش کنید، نور چراغها به گونهای باشد که باعث آرامش بوده و موجب آزار نگردد.

مطمئن شوید در خانه مسئله ای که باعث وقفه در فعالیت جنسی شود، وجود نداشته باشد. اگر فکر می کنید که داروهایتان در امر فعالیتهای جنسی اختلال ایجاد می کند، بهترین کار صحبت با پزشکتان در این مورد است. گاهی ممکن است با تغییر دارو یا زمان مصرف دارو بتوان مشکل را تعدیل کرد.

به عنوان مثال، اگر دارویی را برای اختلال مثانه استفاده می کنید که باعث خشکی یا درد در مخاط واژن گردد، یا اگر داروی ضداسپاسمی مصرف می کنید که باعث خستگی شدید در شما شود، پزشک ممکن است با تغییر در دوز دارو باعث شود حین فعالیت جنسی احساسی راحتی بیشتری بنمایید. اگر داروی ضد افسردگی ای استفاده می کنید که در حالت برانگیختگی و اوج لذت جنسی اختلال ایجاد می کند، شاید بتوانید از مصرف آن دوز دارو قبل از فعالیت جنسی صرفنظر کنید. البته این راهکار برای فردی که تازه به خاطر افسردگی شدید تحت درمان قرار گرفته و با این داروها وضعیتش تحت کنترل است، به هیچ وجه توصیه نمیشود، ولی اگر برای هفته ها تا ماه ها وضعیتش ثابت بود، میتوان از روش بالا استفاده کرد.

پس می بینید که می توان داروهایتان را به خاطر این مسائل تنظیم کرد، البته فقط بعد از صحبت با پزشک اگر وضعیت شما باعث اختلال فعالیتهای جنسی تان می شود - اگر اعتماد به نفستان را از دست دادهاید، اگر احساس می کنید دیگر مثل گذشته جذاب نیستید، اگر این روزها ذهنتان به قدری مشغول یانگران است که جایی برای فکر کردن به مسائل جنسی برایتان باقی نمی گذارد، یا اگر شریک زندگی تان به اندازهای تحت فشار است که مسائل جنسی اولویتشان را در زندگی از دست داده باشد، تماس با یک متخصص اعمال جنسی چیزی فراتر از چند منطقه ی به خصوصی از بدن است و روابط عاشقانه چیزی فراتر از اعمال جنسی است، بنابراین با رفع اختلالات این اعضا، تنها نیمی از تغییرات جنسی وابسته به ام اسی، حل خواهد شد.

اگر در زمینه ی برقراری ارتباط، با اعتمادسازی یا مواجهه با هر تغییری در روابطتان که ناشی از اماس باشد، مشکلی دارید، مطمئن باشید تمام ویاگراها (Viagra) یا آستروگلیدهای (astroglide) دنیا هم چارهساز نیست.

پس، با ملموس بودن قضیه، این قدر خجالتی نباشید و موضوع را با یک متخصص امور زناشویی در میان بگذارید - این فرد می تواند کاری کند که اوضاع به حال سابق بازگردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد