عوارض زود از دست دادن دندان های شیری


عوارض زود از دست دادن دندان های شیری

عوارض زود از دست دادن دندان های شیری

 

در فصول قبل در زمینه نقش و اهمیت دندانهای شیری توضیح داده شد. حال ببینیم در صورتی که به هر علت دندانهای شیری یک کودک زودتر ازموعد از دست برود، یعنی کشیده شود، چه پیش خواهد آمد. انههای بهنامه باید گفت هر گاه چنین اتفاقی بیفتد کلیه وظایفی که دندانهای شیری به عهده دارند، دچار اختلال میگردد و لذا مشکلاتی پیش میآید که به برخی از آنها اشاره می شود.

 ۱- عمل جویدن: هرگاه یک یا چند دندان شیری یک بچه زودتر از موعد کشیده شود، تغذیه او دچار اختلال گردیده و در نتیجه رشد او کند میگردد.

 ۲- فضاهای دندانی: فضایی که یک دندان شیری در فک اشغال کرده است در واقع امانتی است که باید تحویل دندان دائمی جانشین خودش بدهد. هر گاه دندان شیری زودتر کشیده شود، این فضای خالی بتدریج با حرکت دندانهای دو طرف کاهش یافته و یا بسته می شود و لذا دندان دائمی جایی برای رویش ندارد و در نتیجه خارج از محل خودش بیرون می آید. طبق تحقیقات، بسیاری از ناهنجاریهای دندانی به علت زودکشیدن دندانهای شیری است.

۳- وظایف بلع، تنفسی و تکلم: در صورت فقدان زودرس دندانهای شیری هر یک از وظایف فوق دچار اختلال میگردد. مثلاً بلع ممکن است به صورت غیرطبیعی انجام شود که خود می تواند موجب مشکلات عدیدهای برای کودک گردد. یا تنفس به جای بینی از طریق دهان صورت می گیرد که آن نیز عوارض فراوانی در پی خواهد داشت .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد