عوارض عدم درمان عفونت دندانی


عوارض عدم درمان عفونت دندانی

عوارض عدم درمان عفونت دندانی

 

پس از چند روز کاربرد آنتیبیوتیک و بهبود علائم ظاهری دندانپزشک با گرفتن رادیوگرافی (عکس) از دندان مبتلا در مورد امکان درمان دندان و یا خارج کردن آن بررسی می کند.

در بسیاری از موارد پخش یک عفونت حاد دندانی به فضاهای فکی و صورتی امکان هرگونه درمان را برای حفظ آن از بین میبرد و لذا دندانپزشک اقدام به کشیدن دندان مبتلا می نماید.

گاهی اوقات با درمان ریشه می توان دندان مبتلا را حفظ نمود. گرچه عفونتهای دندانی بطور معمولی بی خطر بوده و ظرف یک هفته تا ۱۰ روز درمان می شوند ولی گاهی اوقات می توانند برای بیمار خطرات جدی ایجاد کنند و آن در مواردی است که عفونت یک دندان آسیای بزرگ و یا دندان عقل فک پایین دچار یک عفونت حاد شده و این عفونت به فضاهای کف دهان و حلق کشیده شود. آنژین لودویگ یک عفونت حاد این ناحیه بوده و می تواند ظرف چند ساعت با برآمدن کف دهان و تورم فضاهای حلقی راه تنفس بیمار را به کلی مسیدود نموده و منجر به خفگی گردد.

مراجعه به موقع به یک متخصص جراحی دهان، فک و صورت می تواند از خطرات بعدی جلوگیری کند. در چنین مواردی چارهای جز شکافتن عفونت از داخل دهان و یا از بیرون نیست. عفونت بتدریج از مسیری که باز شده خارج گردیده و علائم حاد برطرف می شود.

عفونتهای حاد دندانهای شیری نیز شایع بوده و مشکلات فراوانی را برای کودک و خانواده او به وجود میآورد. معمولاً دندان شیری مبتلا به عفونت حاد پس از فروکش کردن علائم آن کشیده می شود. دندانپزشک سعی دارد حتی الامکان دندان مبتلا به عفونت را معالجه کند و در مواردی چنین کاری امکان ندارد و دندان عفونی باید کشیده شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد