عوارض مربوط به خودشکستگی/ قسمت دوم


عوارض مربوط به خودشکستگی/ قسمت دوم
اگر چه در اکثر موارد  در بعضی موارد که ناتوانی ایجادشده اندک است نیازی به درمان نیست (مثلاً در بعضی از شکستگی های استخوان اسکافوئید).در اکثر شکستگی های استخوان های بلند که جوش نخورده اند، استفاده از پیوند استخوان درمان موثری است. در شکستگی های اطراف مفصلی خارج کردن تکهای از استخوان و در موارد خاصی که استخوان  از بین رفته است، که به این روش ها پاسخ درمانی وجود ندارد، از تحریکات الکترومغناطیسی برای تحریک پروسه استخوان سازی استفاده میشود.نکروز اواسکولارمعمولاً این عارضه، در شکستگی های نزدیک انتهای مفصلی استخوان - جایی که جریان خون زیاد و مناسبی ندارد - دیده میشود. در تمام این موارد، استخوان به علت ایسکمی میمیرد و قوام خود  را از دست میدهد و در این مواقع به راحتی بر اثر استرس های وارد آمده به علت تون عضلات و یا وزن بدن می تواند به شکل یک توده آمورف درآید. این پروسه می تواند بسیار کند باشد و بیرن ۴ سال از زمان بروز عارضه زمان ببرد. غضرو ف های مفصلی هم خصوصاً در قسمتهای پروگزیمال که از عروق استخوان ساب کندرال تغذیه می شوند میمیرند. بنابراین در اکثر موارد، چه شکستگی جوش بخورد و چه جوش نخورد، در مفصل شانس بسیار بالایی برای بروز تغییرات استوآرتریتی وجود خواهد داشت.توجه کنید که نکروز آواسکولر تنها در صورتی که انتهای مفصلی یک استخوان را درگیر کند از اهمیت بالینی برخوردار است. مکان های شایع وقوع نکروز آواسکولر، سرفمور (پس از شکستگی گردن فمور یا دررفتگی هیپ)، نیمه پروگزیمال اسکافوئید و جسم تالوس (متعاقب شکستگی گردن تالوس)و استخوان لونیت (متعاقب دررفتگی) میباشند. تغییرات معمولاً در عرض ۱ تا ۳ ماه در گرافی به شکل کاهش دانسیته قطعه مبتلا نسبت به اطراف دیده میشود. در اسکن ایزوتوپ ناحیه مبتلا جذب ندارد. در مراحل انتهایی، در گرافی تغییر شکل قطعه گرفتار واضح خواهد بود و درمان معمولاً شامل درآوردن قطعه مبتلا می باشد.بد جوش خوردنانجام صحیح و به موقع اقدامات درمانی به میزان زیادی از بروز این عارضه خواهد کاست. درمان هنگامی ضرورت مییابد که ناتوانی ایجادشده در عملکرد بیمار اختلال قابل توجهی ایجاد کند.کوتاه شدنعلل اصلی این عارضه، بدجوش خوردن، از دست رفتن قسمتی از استخوان (مثلاً در شکستگی فشاری و یا زخم گلوله) و اختلال در صفحات رشد (در کودکان) می باشند. تنها کوتاهی بیش از ۲cm و در اندام تحتانی اهمیت دارد و باید درمان شود (با افزایش اندازه پاشنه کفش و یا جراحی) در غیر این صورت می تواند باعث بروز درد کمر، احتمال بروز تغییرات DJD بشود.عوارض مربوط به خودشکستگی /قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد