عوارض و راه های پیشگیری از عادت مکیدن انگشت


عوارض و راه های پیشگیری از عادت مکیدن انگشت

عوارض و راه های پیشگیری از عادت مکیدن انگشت

 

- بسته نشدن لبها

- جلو آمدن فک بالا و ایجاد یک ناهنجاری که به آن مال اکلوژن گفته میشود.

راه های پیشگیری از عادت مکیدن انگشت

 1- به کمک یک دندانپزشک متخصص کودکان ابتدا باید علت را جستجو کرد.

اگر علت هنوز وجود دارد باید آن را برطرف کرد؛ مثلا اگر محیط زندگی کودک متشنج و ناآرام است، باید ابتدا محیط را آرام نمود؛ همچنین سایر عللی که بدانها اشاره شد، باید رعایت شود.

 ۲- فراهم کردن شرایط راحتی و آسایش روحی و جسمی کودک مانند وسایل بازی و سرگرمی مناسب و نشاط آور

3- جانشین ساختن انگشت کودک با یک پستانک مناسب یا یک چیز جویدنی سالم

٤- صحبت با کودک و نشان دادن عوارض و خطرات این عادت و زشتی آن با استفاده از روشهای جاذب و مورد علاقه کودک مانند نشان دادن دندانهای نامرتب برخی افراد و نشان دادن فیلم و اسلاید و عکس به کودک

5- اگر با روشهای فوق موفق به ترک عادت کودک نشدیم، باید کمی صبر کرد و آنگاه به سراغ روشهای بازدارنده و عادت شکن رفت. ساختن پلاکهای مخصوص توسط دندانپزشک و کاربرد آنها برای مدت حدود 6 ماه از دیگر فروشها می باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد