عواملی که باعث ناشنوایی می شوند ….


 عواملی که باعث ناشنوایی می شوند ….

 عواملی که باعث ناشنوایی می شوند ....

 قدرت شنوائی انسان از سن ۱۵ تا ۱۵ سالگی رو به کاهش می گذارد به طوری که قدرت شنوائی بزرگسالان بخصوص در فرکانس های بالا از کودکان کمتر است.  متخصصان، ناشنوائی را به چهار دسته تقسیم کرده اند: الف - ناشنوائی انتقالی که در آن قسمتها و  ساختمانهای مربوط به انتقال امواج صوتی از هوا به گوش داخلی دچار نقص و اشکال هستند. این شامل نقایص پرده گوش و استخوان های ظریف گوش میانی می شود.  ب. ناشنوایی حسی که در آن اشکال در سیستم عصبی و سلولهای حساس شنوایی در گوش داخلی است.  ج - ناشنوائی مخلوط که ترکیبی از دو مورد قبل وجود دارد  د- ناشنوائی روانی در این حالت عیب ساختمانی وجود ندارد. آسیب هائی که به پرده گوش وارد می شود مثل صداهای انفجار، آسیب های مزمن به سیستم عصبی گوش نظیر مجاورت طولانی مدت با صدای بسیار بلند، مصرف بعضی داروها نظیر جتامایسین و هم خانواده های آن و بالاخره بعضی از بیماری های دوران بارداری مثل سرخ جه در مادران باردار از عوامل دیگر ایجاد کننده کری هستند. در سنین بالای ۶۵ سال بدلیل از بین رفتن سلولهای حساس شنوائی در گوش داخلی قدرت این حس به نحو چشمگیری کاهش می یابد. در بعضی موارد جمع شدن واکس و چربی در گوش به خصوص بعد از استحمام که موجب تورم توده چربی در کانال گوش می شود سبب کاهش موقتی شنوایی می گردد.    

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد