عواملی که باعث کمر درد می شوند  ….؟؟


عواملی که باعث کمر درد می شوند  ….؟؟

  عواملی که باعث کمر درد می شوند  ....؟؟

  تغییر شکل های بدن تحت تأثیر عوامل مختلف ایجاد می شوند. این تغییر شکل ها اگر به موقع اصلاح نشوند به مرور زمان پیشرفت کرده و عوارض متعددی را برای افراد ایجاد میکنند که مهمترین آنها درد است. درد از تحریک مکانیکی یا شیمیایی پایانه های عصبی گیرنده درد ناشی می شوند. در کمر این گیرنده های درد در بیرون دیسک بین مهره ای کپسول مفصلی، رباط های طولی قدامی و خلفی و ساختمان های پشتیبان عضلانی - رباطی ستون مهره های کمری قرار دارند. با این وجود، درد پشت را نمیتوان تنها یک مشکل آناتومیک یا بیومکانیک تلقی کرد.  عوامل روانی نیز نقش قابل ملاحظه ای در آغاز کمردرد و تغییر آن از درد حاد به درد خفیف و ناتوانی مزمن ایفا می کنند. شایان ذکر است که، افسردگی، اضطراب، استرس و عوامل شناختی نظیر بزرگ شمردن اتفاقات کوچک، با درد و ناتوانی ارتباط تنگاتنگی دارند . یکی از نارسایی های ستون فقرات که ممکن است بر اثر ضربه، شدید گردد و به یک نارسایی خطرناک منجر شود، تغییر مکان جسم مهره به طرف جلو و حالت دررفتگی ناقص در آن است. معمولاً مهره پنجم کمر به چنین مشکلی مبتلا می شود.  علاوه بر این، عدم نگهداری اندام ها در وضعیت صحیح در برخی ورزش ها اتفاق میافتد که، باعث نارسایی های مکانیکی می شود و به نوبه خود سبب خواهد شد تا عضلات و رباط ها در معرض آسیب قرار گیرند . علت آسیب پذیر بودن پایین ستون مهره ها شرایط خاص آناتومی آن می باشد.  از یک طرف، بالاتنه و ستون فقرات به طرف پایین بر روی خاجی فشار میآورند و از طرف دیگر، پاها و لگن خاصره به طرف بالا فشار میآورند؛ بنابراین وقتی که بالاتنه در یک جهت می پیچد در همان حال عضلات پشت ران، لگن خاصره را در جهت مخالف به طرف پایین میکشد.  در نتیجه این دو فشار مخالف، تولید یک فشار غیرطبیعی می کنند که به بافت های غیرقابل ارتجاع یا بافت هایی که در ساختمان آنها تغییر ایجاد شده، یا به عضلات ضعیف پایین کمر منتقل می شود و ایجاد آسیب دیدگی میکند. ناراحتی های ناحیه کمر در افراد غیر ورزشکار ناشی از وضعیت نامناسب قرارگیری بدن، ضعف عضلانی یا انعطاف پذیری نامناسب و غیر کافی، است.  در چنین وضعیتی، عضلات ضعیف شکم نمی توانند از چرخش لگن به طرف جلو ممانعت کنند و این موضوع باعث جابه جایی مهره ها و احساس درد در ناحیه کمر می شود. این وضعیت، غالباً همراه با عدم انعطاف پذیری بدن در ناحیه پشت و عضلات پشت ران است که منجر به درد کمر میگردد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد