عوامل احتمالی خونریزی در سه ماهه ی سوم


عوامل احتمالی خونریزی در سه ماهه ی سوم

عوامل احتمالی خونریزی در سه ماهه ی سوم

 

تشخیص علل نگرانی

 در طول هفته ها و ماههای آخر دوران بارداری، اغلب بیش از پیش به  پزشک خود مراجعه می کنید. هنوز، ممکن است سؤالات و مشکلات خاصی در فاصله ی بین این مراجعات به وجود بیاید. همه چیز برای آمادگی برای زایمان، هم با بچه و هم با بدن شما شروع می شود تا در طول مراحل بعدی سه ماهه ی سوم افزایش یابد. در اینجا برخی از مسائل اصلی که به تماس با دکتر منجر می شود، آورده شده است.

خونریزی

اگر با هرگونه خونریزی قابل توجهی مواجه شدید، فورا به پزشک خود اطلاع دهید.  برخی از خونریزی ها در سه ماهه ی س وم برای شما و فرزندتان بی ضرر است، ولی گاهی می تواند عوارضی جدی در پی داشته باشد. بررسی برای اطمینان از مناسب بودن وضعیت، حائز اهمیت است

عوامل احتمالی خونریزی در سه ماهه ی سوم عبارت است از:

 درد زودرس زایمان ، التهاب یا سوزش دهانه رحم یا پارگی بی ضرر رگهای سطحی خونی بر روی

دهانه ی رحم، که بر اثر مقاربت یا بعد از معاینه ی داخلی لگن پیش می آید.

 جفت سرراهی  یا جفتی که پایین باشد.

 جدا شدن یا پارگی جفت .

 تظاهر خونی  این تظاهر معمولا کمتر از مقدار خونی است که در طی یک دوره ی ماهانهی عادی دارید، و اغلب با مخاط آغشته است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد